skip to Main Content
Baby

Traumer og det at rumme det svære for mere lykke

Det vi har oplevet igennem vores liv, helt tilbage fra fosterstadiet, påvirker os den dag i dag.

Øget bevidsthed, og det at kunne rumme og favne det svære, der typisk ligger og rumsterer på et underbevidst plan, skaber plads til nye typer valg og tilgange til os selv og vores liv.

Helt tilbage fra du ligger i din mors mave, bliver du påvirket af det, der er og sker i dit vækstmiljø.

Direkte fra mor via kost, kemi og fysik, men selvfølgelig også psykisk.

Spiller du en sang for et barn i mors mave, vil barnet typisk kunne genkende sangen efter fødslen.

Det samme med støj, skænderier, omsorg, kærlighed m.m.

Oplevelser og påvirkninger helt tilbage fra fostertilstanden kan altså præge os positivt eller negativt.

Den psykiske påvirkning, på godt og ondt (traumer), kan også komme fra de nære og fjerne historier, relationer og omgivelser.

Det er dog aldrig for sent, at få gjort noget ved det der ikke fungerer, eller som er svært eller spænder ben for dig nu og her.

Stort som småt.


Rumme, heale og transformere det svære

Hvis du rummer, favner og får transformeret det der har været svært (traumet / traumerne), måske helt tilbage fra fostertilstanden og typisk i din barndom, ungdom eller måske voksendom, vil det være desto nemmere at tillade mere lykke og glæde i dit liv nu og her og fremadrettet.

Istedet for underbevidst at campere i traumet og lade det præge dine valg og fravalg, får du indsigt, healing og transformation og derved mere frit flow i forhold til mere lykke og glæde i dit liv nu og fremadrettet.

Det behøver ikke være hårdt, langvarigt og knoklende, at få bugt med dine bevidste eller underbevidste traumer og dermed koble dig på nye og mere brugbare tilgange til livet.

Øget bevidsthed, og det at kunne rumme og favne det svære, der typisk ligger og rumsterer på et underbevidst plan, skaber plads til nye typer valg og tilgange til os selv og vores liv.

Nedenfor er en lille video om temaet traumer og det er rumme det svære for mere lykke:

 


Mulighed for hjælp

Hvis du selv kan mærke, at der er mønstre eller stemninger i dig som i for høj grad præger dit liv, dine valg og fravalg så kan det på det varmeste anbefale at få hjælp.

Her på klinikken arbejder jeg på kryds af flere terapeutiske felter, alt efter hvem du er, og hvad der passer til dig og din historie.

Det er aldrig for sent at komme videre.

Du er hjerteligt velkommen på klinikken.

BOOK EN TID