skip to Main Content

‘Sådan bliver du lykkelig’ er mit allerbedste bud på den mest direkte og enkle vej til lykke.

Sådan at du mærker, at dit liv giver mening, og at du lykkes som menneske på jord.

Sådan at du bliver i stand til at lyse klarere og mere kærligt for andre.

Du skal faktisk kun skrue på tre knapper i dig.

 • Mere krop
 • Mere følelse
 • Mere dig

Yes!

Thats it!

Nedenfor kommer der lidt mere info om de tre knapper du skal skrue på og også lidt om teorien bag:

Knap 1: Mere krop

sådan bliver du lykkelig

Min påstand er, at mere kropslig umiddelbar væren og dermed mindre analytisk tankeværen vil øge din lykke.

Med andre ord:

 • Skru ned for dine tanker og vær mere tilstede i dit liv med din krop
 • Vær mere umiddelbar og mindre kalkuleret eller overvejet.

Børn er kropsmestre.

Børn er naturligt lykkelige og maximalt tilstede og nærværende indtil vi voksne, samfundet eller andet begrænser dem i deres naturligt frie nærværende udfoldelse.

Børn er naturligt lykkelige primært via en fri krop i naturlig bevægelse, der skaber en kreativ fantasifuld åben hjerne og tilgang til livet.

Vi voksne skal altså genlære at sætte vores krop fri og vil opleve øget kognitiv lykke og frihed heraf.

En sund, fri og velfungerende krop øger altså din livsvitalitet og din lykkefølelse.

En defekt eller skrantende krop nedsætter din bevægelighed, dit humør og dit generelle velbefindende markant.

Fravær af krop gør os stive og tunge og ‘oppe i hovedet typer’ med deraf oppe-i-hovedet tilgange til livet og lykken.

Oppe i hovedet lykkefølelse er filosofi, mens kropsværende lykkefølelse er 1:1 væren.


Kroppen er altså en meget væsentligt medspiller og måske allerførste post i forhold til øget lykke.

Så lær at mærke og reagere på, hvad din krop giver dig af signaler og gå med det.

Min pointe og erfaring er, at du bliver meget mere lykkelig af, at slippe noget fokus fra neocortex’ rationelle, grublende, analytiske væren og komme mere tilstede i en mere umiddelbar fri åben kropslig væren og tilgang til verden.

Når du har lært at mærke din krop på et dybere plan, kan du meget nemmere navigere i en sund og fri retning med din krop ift. nærende naturlig bevægelse.

Og din hjerne vil blive inspireret til det samme.

Din hjerne vil blive mere fri og plastisk.

Altså mindre jernegrublen og mere kropsfrihed for øget lykkefølelse.

Færre tanker – mere krop.


Måske kunne man sige at din krop er mere natur og din neocortexhjerne er kultur?

Så vejen til lykke går gennem mere natur og mindre kultur.

Kultur er måske skabt som en nødvendig ventil for latent u-udlevet krop og følelse.

Well… nok grublen herfra 😉

Her er et par tips til mere krop i dit liv:

 • Mere krop og mindre hoved i alt du laver
 • Mere impulsivitet
 • Mere fri bevægelse i alt du laver
 • Observer og imiter børnene
 • Vær mere udenfor i naturen
 • Slap mere af
 • Dans, leg og bevæg dig mere
 • Rør mere ved din krop
 • Nyd din mad med et stort UHMMM eller AHHHH
 • Dyrk mere sex og kys mere

Med hypnose og hypnoterapi kan du lære at slappe af på et dybt plan og mærke din krop og dens signaler og sprog og deraf opnå mere naturlig bevægelse i livet. Book en tid her


Knap 2: Mere følelse

sådan bliver du lykkelig

Du skal ikke campere i de svære tunge følelser, men du skal lære at favne og rumme det der har været svært.

Du skal få healet de dybtliggende svære følelser, som typisk ligger på et underbevidst plan i dig, og som ofte styrer dit liv og din holdning uden at du er klar over det.

Når du har fået favnet, rummet og healet de svære tunge følelser, kan du nemlig meget mere øge tilstedeværelsen af de lettere opløftende følelser i dit liv og lade dem præge dine valg og din retning.

Med andre ord:

 • Skru ned for din analytiske granskehjerne og skru op for din følehjerne

Yes!

Det nye “sort” er åbenhed, transparens og ja … følelser.

Det os’ for mænd!


Og nej!

Endnu engang.

Du skal ikke campere i de tunge følelser fra fortiden.

Pointen er netop, at få favnet og rummet de svære følelser, så de lette opløftende lykkefølelser kan vokse, tage over og præge dit liv i højere grad.

Når du rummer og mærker dine følelser, får du gjort rent i alt det der ligger ubevidst og styrer dit liv og din væren.

Øget lykkefølelser kræver altså, at du får rummet og favnet de dybereliggende følelser som typisk er gemt væk siden barndommen.

Det kan være ked-af-det-hed, frygt, skyld, savn, sorg, vrede, skam m.m.

Disse følelser skal rummes og favnes for at lykkeniveauet i dig kan øges.

Den vigtigste følelseshealer og dermed det allervigtigste redskab til at rumme og favne de svære følelser er:

Selv-kær-lig-hed


S
E
L
V
K
Æ
R
L
I
G
H
E
D


Min påstand er, at hvis flere mennesker mere dybtgående elskede sig selv, ville deres lykkeniveau stige markant, og de ville have reduceret behov for at skade andre.

Deraf ville der være mere fred og balance på vores kære Moder Jord.

Selvkærlighed er altså ikke ekskluderende egoisme, men snarere første post i retning mod mere bæredygtig næstekærlighed.

Selvkærlighed er også en væsentlig post frem mod, hvad jeg ville prædikere idealtilstanden eller den ypperligste værensform; Kontinuerlig væren i kærlighed.

Jeg plejer at bruge yin-yang symbolet som inspiration til det sammensatte kærlighedsbegreb.

kærlighed

Den mørke feminine yindel er selvkærligheden.

Den lyse maskuline yangdel er næstekærligheden.

Hele symbolet samlet set er ‘kærligheden’ som balanceret værenstilstand.


Selvkærligheden har rigtig ofte fået et væsentligt knæk i barndommen.

Typisk af traumer, forældre, skole eller samfund der ikke har kunne rumme og favne barnet/dig på et helt basalt nærværende plan.

I større eller mindre grad.

Og med større eller mindre konsekvenser.

Hvis et spædbarn ikke får kærlighed nok i form af berøring og kropskontakt risikerer det jo at dø!

At mærke kærligheden på mange planer som barn er altså livsvigtigt.

Og det er heldigvis aldrig for sent at få healet dine traumer eller mangel på kærlighed i barndommen.

Det skal du huske og vide!


Her er et par tips til mere selvkærlighed:

 • Lær at give dig selv fysisk kærligt nærvær f.eks. ved selvkrammer og blid berøring
 • Tal pænt og smukt om og til dig selv
 • Giv komplimenter til andre
 • Lær at mærke, rumme og udtrykke dine følelser

Med hypnose og hypnoterapi kan du meget effektivt få hjælp til at heale dig selv helt tilbage til den tidligste barndom og endda helt tilbage til fosterstadiet, hvor den allerførste prægning af dig har fundet sted. Det er effektiv selvkærlighed som terapeutisk redskab.


Knap 3: Mere dig

sådan bliver du lykkelig

Rigtig mange mennesker tumler med at være dem selv, og give den gas med at være sig selv på en bæredygtig balanceret facon.

Vi kunne kalde det bæredygtig selvfedme uden knive på albuerne til at tvære andre ud med.

Hvis du er én af dem, der har eller har haft svært ved at være dig på flere planer, skyldes det primært at du er blevet hypnotiseret af dine omgivelser som barn, som ung eller i dit nuværende liv, til at skrue ned for, eller ligefrem lukke helt af for dig selv fysisk eller psykisk.

Vil du være mere dig og sætte dig selv helt fri, kræver det altså øget bevidsthed om, hvilke dysfunktionelle mønstre fra mor, far, skole, samfund, venner, og dybest set dig selv, som skal skrottes.

Og vil du være mere dig, kræver det også at du mærker efter dybt i dig og eksperimenterer med, hvad du selv godt kan lide og hvad der gør dig glad og giver dig en dybfølt glædes- og frihedsfølelse.

Og begynder at leve dette nye og mere intense liv som DIG.

Denne proces kan måske kræve lidt tid, lidt eksperimenteren og måske også noget hjælp udefra.

Men svarene ligger altid i dig selv!

Og ofte på et lidt dybere plan.

Men sværere er det dog heller ikke.

Og i al respekt for de kære gamle, skolen, samfundet m.m skal du selvfølgelig også gøre dig klart, hvad fra din sociale arvs rygsæk du vil beholde. Det gode, det nærende, det sjove, det smukke fra dine forældre, skolen, samfundet, vennerne m.m.

Her er et par spørgsmål du med fordel kan stille dig selv:

 • Hvad gør mig glad?
 • Hvad lavede jeg da jeg var fri og glad som barn?
 • Hvad beundrer jeg hos andre?
 • Hvad elsker jeg at lave som ikke keder mig?

For at du kan blive dig selv, kræver det dybest set at du dropper alle burde-skulle normer som du er blevet hypnotiseret med.

Hvis du lever i et parforhold eller har valgt at indgå i et fællesskab af en slags, skal du selvfølgelig sørge for at forventnings-afstemme med dine omgivelser, om de skift du mærker er påtrængende.

Hvis dine relationer ikke kan rumme dit behov for at være dig, må de nok falde fra.

Men gå nænsomt og selvkærligt frem her.

Nogle gange kræver det nemlig lidt tid fra omgivelserne at følge med.

Så tålmodighed er en dyd her.

Men din frihed til at være dig skal ikke gradbøjes.

Du skal lære at sige til og fra, og se om det kan fungere sammen med dine nuværende relationer.

Nogle vil falde fra, andre vil blive inspireret og vækste med.

Og du skal selvfølgelig være parat til at tage konsekvenserne af dine valg og din udlevede smag.

Dybest set skal du jo bare kunne være dig selv, også sammen med din relationer.

Det, at blive dig selv, er dog på ingen måde ekskluderende destruktiv egoisme.

Når DU tillader DIG at være dig selv, tillader du nemlig også alle andre at være DEM selv og derved er der jo pludselig plads til alle.

Jeg vil faktisk plædere for et fornyet positivt syn på egoisme.

Dit ego er super vigtigt.

Du må gerne være egoistisk.

For når du er balanceret egoistisk, spiller du din rolle som dig til perfektion, og fungerer som en væsentlig brik i et større ego der favner flere.

Du lyser og spreder power, glæde og kærlighed ved at være dig.

Du bliver som en rask celle blandt et utal af andre celler i en større organisme.

Så egoisme er faktisk også en form for bæredygtig næstekærlighed.

Ved at være fuldt og helt dig kan du nemmere hjælpe andre på en bæredygtig facon.

Så kære ven – vær dig og bliv lykkelig!

Med hypnose og hypnoterapi kan du meget nemt få indsigt i og hjælp til at slippe dine dysfunktionelle mønstre og øget klarhed på dig og dine potentialer.


Videre hjælp herfra

Jeg vil hjertens gerne hjælpe dig i din proces og på din vej.

Du er velkommen til at ringe på tlf. 20866064 eller skrive til mig på kontakt@magnusmaimonide.dk eller bare booke din tid via onlinebookingskemaet