skip to Main Content
Magnus Balancegang

Om essens, indre ro og power

Jeg spurgte min datter forleden, hvad hun tænkte om mig og min essens.

Min kære kloge datter, som nu er 9 år.

Børn kan være så kloge og ligefremme.

Første gang svarede hun, at stilhed var min essens, anden gang at jeg havde min egen mening.

Ikke at andre mennesker skal diktere hvem jeg er, men af og til kan det være interessant at spørge andre, hvad de ser i én.

I forhold til ungerne, kan man jo også spørge dem helt åbent og tillidsvækkende om, hvad de synes man er god og dårlig til som forældre 😉

Men det er en anden snak.

Så tilbage til hendes svar på hendes syn på min essens.

Stilhed.

Egen mening.

Tjaaaa … vel egentlig rigtig nok set.

Også min kone har flere gange nævnt ro/indre ro som essens.


Om essens, indre ro og power

Kommer vi nogensinde i mål?

Power og indre ro har også været mit motto som terapeut igennem nogle år.

Og for dulen jeg er jo ikke i mål, men arbejder kontinuerligt med at gå højere og dybere og lige ind i mellemrummet eller nuet.

Jeg er kontinuerligt på vej og livet byder hele tiden på nye spændende og nogle gange hårde udfordringer, hvor mine skills bliver testet af påny.

Jeg arbejder stadig med dybere forståelser og evner til ‘at være med’ og ‘ elske’ det som er, også når livet er svært og udfordrende.

Måske kender du selv denne essentielle disciplin? 🙂

At rumme, være med, elske det der er.

Visse temaer der bliver ved med at dukke op, indtil vi lærer lektien og får set årsagen i øjnene?

Og får handlet, skridt for skridt, i retning af løsningen.

Der sker ingen varig transformation uden efterfølgende handling.

Spørgsmålet er, hvordan du forholder dig til det der skal handles på.

Hvad er dit dybereliggende mindset på den handling der kræves for at skabe forandring?

Mindsettet kan der arbejdes med via hypnoterapien.

Og næste overkommelige handling, kan der også åbnes for via hypnoterapien.

Alt dette kan forstærkes meget effektivt med hypnosen.


Om essens, indre ro og power

Stilhed

Datteren nævnte jo stilhed som en essentiel kernekompetence.

Stilhed er vel evnen til at være, evnen til at navigere i livet ud fra en dybereliggende indre ro.

Jeg elsker at lytte, kontemplere, betragte, være, men kan dog også godt lide at skabe, handle og manifestere.

Så stilhed behøver ikke være synonymt med stilstand.

Stilhed kan også beskrives som ro eller evnen til at være rolig.

At være stille med det der er.

Den evne kommer for de fleste ikke af sig selv.

Den skal trænes og holdes ved lige.

Her er meditation, selvhypnose, qi gong, natur og lignende eminenter redskaber.

At få healet det der rumsterer eller blokerer for stilheden i dit sind er også essentielt.

Et heldags retreat kan også virkelig sætte gang i en proces, hvor du mærker stilhed og derfra fornyet power.


Om essens, indre ro og power

Egen mening

Datteren nævnte også ‘egen mening’ som en essentiel kernekompetence.

Egen mening er vel, at turde være sig selv og udtrykke det offentligt.

At turde være original og agere i verden med det.

At gå efter at udfolde sin unikhed og turde gå på scenen med det.

Det har været en lang proces for mig og jeg er stadig udfordret på at have lyst til at gå i offentligheden som menneske og ikke bag f.eks. et musikinstrument.

Da vi gik på TV2 i de seks programmer ‘ Den perfekte opdragelse’ var det også for at turde ytre min mening i en større offentlighed.

Stå frem med det man tror på og ikke være bange for hvad de andre tænker om en.

Ikke at gå ned i frygt og gemmen sig væk når ‘folket dømmer en’.

Når mennesker har meninger og udfører handlinger, som dømmer eller undertrykker andre, er det typisk fordi de har det skidt indeni selv.

Kritik af andre bunder oftest i en dybereliggende selvkritik.

Pegen fingre ad og kritik fra hoben, er nok noget især politikere og meningsdannere  kender rigtig godt til.

Tidligere dyrkede jeg nok “min egen mening” i musikken og udtrykte den gennem musik, men efter jeg sprang ud som terapeut, har det nok været det at udtrykke mig mere direkte menneskeligt og personligt, der har været nødvendigt og en drivkraft.

At forsøge at inspirere andre, ved selv at være forandringen, være eksemplet selv.

Power og indre ro … der er mange niveauer at arbejde på her.

Jeg må erkende, at det er en anden scene eller udtryksform, at skulle udtrykke mig som menneske end via en beskyttende ventil som f.eks. kunsten, musikken, eller et instrument er.

Men hvis min mission er, at hjælpe og inspirere mine medmennesker til Peace-Power, indre ro og bæredygtig power, så er der ikke nogen vej uden om at gå vejen selv.

Jeg er her dybest set for at inspirere og hjælpe kloden og dens beboere til indre ro, visdom og personlig bæredygtig power.

Jeg går selv efter at blive helt fri, personligt, økonomisk, kropsligt og kunne gøre hvad jeg har lyst til, uden at det går ud over andre.  Det samme ønsker jeg for min næste.

Jeg elsker at udtrykke mig poetisk, kunstnerisk og sjælfuldt og drages af andre der gør det.

Jeg elsker æstetik og skønhed.

Jeg optimerer kontinuerligt på mig selv, for at hæve barren som kærlig far og partner.


Om essens, indre ro og power

Udfordringer i livet

Familie, partner, arbejde, børn, bonusbørn, krop … alle de klassiske fordele og “ulemper” ved disse jordiske klassikere, har jeg også selv været konfronteret med igennem mit liv.

Det er ok og uundgåeligt at møde udfordringer i livet her på jord.

Det stopper nok ikke helt, selvom om vi går efter at mestre det positive flow.

Spørgsmålet er, hvordan vi agerer i situationerne.

Hvordan vi forholder os til dem.

Hvordan vi møder os selv og omgivelserne når livet støjer.

Hvilken bevidsthed vi går til udfordringerne, skænderierne, dramaerne med.

Hvordan vi dømmer os selv eller andre, hvis resultater eller ønsker lader vente på sig?

Om vi går med det ubevidst dysfunktionelle og en lavere vibration, der skaber mere drama, støj eller sygdom.

Eller om vi bruger vores bevidsthed og træner de nye skills i praksis, igen og igen.

Zoomer lidt ud og ser tingene i et lidt højere og længere perspektiv.

Bliver bevidste om hvilken lærdom vi har misset og som livet, kroppen, relationerne, så kærligt byder os op til dans med … igen.

Skridt for skridt.

Som muskler der opbygges igennem en længere gradvis stigende proces.

Jeg er SÅ taknemmelig for at have alle mine redskaber, der gør at jeg ikke går ned med stress, angst, frygt eller lavt selvværd i udfordrende perioder af livet.

Det gjorde jeg jo i midten af tyverne med alvorligt mavesår.

Og jeg har også sidenhen i udfordrende perioder mærket både tyngde, kropsstøj, frygt m.m.

Men jeg har mine teknikker.

Og de virker.

Og dem kan også du lære at mestre, så du kan tæmme og slippe f.eks.  stress, angst & frygt, lavt selvværd og meget andet.

Dine muligheder for behandling og hjælp til det du tumler med, kan du læse meget mere om her.


Om essens, indre ro og power

Sprænge tremmerne i dig, der blokerer for noget større

Når vi vil udvikle os og gerne vil sprænge tremmerne for vores eget bur, der begrænser os for noget større, kan livet godt støje eller virke udfordrende.

Det er dybe processer vi gør op med og transformerer, når vi vil implementere mere essens som sjæl her på jord.

Her er det SÅ vigtigt at have metoder, redskaber eller hjælpere til at hjælpe med at holde balancen og lyset.

Men forandringen sker kun, når du begynder AT GÅ VEJEN!

Her er det vigtigt at gå skridt, som er overkommelige.

Det gode er, at jo mere vi lever vores essens, des mindre støj.

Og det at bevidstgøre sig om sin essens er for mange kompliceret.

Og her på jorden tager ting altså tid!

Fra tanke til manifestation.

Det kræver vedholdenhed.

Måske andre steder i kosmos tidsdimensionen er anderledes.

Livet begynder at støje og vi bliver utilfredse, når vi tror det skal gå hurtigt.

Jo mere vi forbinder os med evigheden og væren, des mere accepterer vi langsomheden og at tinger tager tid.

Og at vi kan accepetere at tingene godt må tage tid.

Alt er godt.

Lige nu!

Og vi kan have en smuk vision om, hvor vi gerne vil hen.

Måske den manifesterer sig lige NU … om et år .. tjaaa eller i næste liv.

Det er ok.

Væren.

Overkommelig handling.

Gå vejen.

Det kan være fornuftigt at få en mentor som hjælper på vejen.

Du er meget velkommen her på klinikken.

BOOK EN TID