skip to Main Content
Universe Collide 01

Livet mellem livene og regressionsterapi

Livet mellem livene og regressionsterapi er en mere avanceret og kosmisk tilgang til selvudvikling.

  • Er du nysgerrig på livet mellem livene og på regressionsterapi?
  • Kunne du tænke dig at udforske din sjæls dybere perspektiver?
  • Vil du gerne forstå og slippe dette livs uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger.
  • Er du nysgerrig på, om du har levet før og om du har en sjæl?
  • Vil du gerne i kontakt med afdøde?
  • Ønsker du at se det hele lidt fra oven?
  • Vil du gerne få det mest optimale ud af dit nuværende liv her på Moder Jord?

Hypnosens dybeste tilstande giver adgang.

Via hypnosens dybeste tilstande, får du mulighed for at kontakte dels dit underbevidste, dels dit overbevidste sind og dermed få adgang til din sjæls mere tidløse bevidsthed.

At udforske livet mellem livene og regressionsterapi, er en mere avanceret og kosmisk tilgang til selvudvikling og selvforståelse på et metafysisk plan.

Regressionsterapi og sjælerejser udvider dit perskeptiv.

Jeg anbefaler en arbejdsgang, der i første session arbejder med healing og transformation af udfordringer i dette liv.

Dette sker via viden og oplevelser lagret i dit underbevidste sind.

Hertil træner vi i første session hypnosedybde.

Derfra kan vi nemmere og mere ansvarligt åbne op for perskeptiverne via overbevidstheden.

Dette er typisk muligt fra 2. og 3 . session.

Det er også meget vigtigt, at du er tryg og tillidsfuld ved klinikken og mig som terapeut for at kunne gå rigtig dybt.

Jo mere tryg, tillidsfuld og afslappet du er, desto mere kan du slippe kontrollen og derfra kan vi etablere den egnede dybde for sjælerejser og regression.


Tidligere liv på jord og sjælerejser i kosmos

Når du har fået healet og transformeret det du har med dig i dette liv, fra barndom, ungdom m.m., er du desto bedre rustet og klar til at forske og få indblik i dine tidligere liv.

Mange gange kan tidligere inkarnationer både indeholde kim og visdom til vækst i dette liv, men også karma som skal slippes for at vækste mere hensigtsmæssigt i dette liv.

Når du er klar til at gå dybt i hypnosen, kan vi endvidere arbejde os uden for krop, tid og jordisk rum og rejse i kosmos med din tidløse sjæl.

Sjælerejser kan være dybt forløsende og smukke og bringe dig i kontakt med din esssens og udvide dit perspektiv på dig selv og dit nuværende liv på Moder Jord.


Et forløb på minimum tre sessioner

Jeg anbefaler et forløb af minimum 3 sessioner, hvor vi i første session arbejder med regresssion i dette liv og evne til hypnosedybde.

Derfra kan vi nemmere bevæge os videre til tidligere liv og sjælerejser i kosmos.

Du er meget velkommen til at ringe tlf. 20866064 eller skrive til kontakt@magnusmaimonide.dk og så finder vi en rigtig god løsning for dig.

Du kan også bare booke din tid online:

BOOK EN TID