skip to Main Content
Kærlighed Yin Yang Magnus Maimonide

Kærlighed.

Jeg fornemmer, at en ny verdensomspændende pulseren om kærlighed som et heftigt altruistisk redskab for menneskeheden, trænger sig fornyet på for menneskeheden, og jeg fornemmer selv at skulle være med til at løfte og inspirere denne bevægelse.

Hvis ikke vi selv skulle, hvem skulle så?

Jeg vil være radikal og sige at hvert mennesker må træde i karakter som Gud og anskue sig selv som en yderst vigtig brik af helheden.

På jorden er der brug for, at hvert enkelt menneske tager ansvar og foretager det jeg kalder ‘kærlighedens valg’ så ofte som muligt i sit liv.

Men ikke med pisk og selvfornægtelse som redskaber.

Nej ‘kærlighedens valg’ bygger på et kærlighedsbegreb, hvor kærligheden må ses mere differentieret, end jeg fornemmer har været dominerende i tidligere spirituelle kredse.

Du kan lytte til nedenstående ca. 40 min. lydfil eller du kan læse de vigtigste pointer i indlægget nedenfor.

LYDFIL: Kærlighed ved Magnus Maimonide. Ca. 40 minutters mp3. (Obs: Lydfilen kan indeholde afslappende sekvenser, som du frarådes at høre ved bilkørsel eller anden aktivitet, der kræver din fulde opmærksomhed)


Krig versus fred på jord

Når vi “vælger’ at bringe lidelse til jorden og vores medmennesker, navigerer vi fra et egoistisk såret hjerte og jeg har formuleret denne lille sætning:

“Bag al krigerisk og ødelæggende adfærd gemmer sig et lille såret barn der ikke fik nok kærlighed” – Magnus Maimonide

At bringe lidelse til jorden foregår på mikro- og makroplaner.

Mærk selv efter.

Untitled design


Kærlighed og åndedræt er alt der skal til

Her på jord er kærligheden sammen med åndedrættet måske de to vigtigste pejlemærker og redskaber til at erkende os selv og meningen med det hele.

Simpelt!

Faktisk vil jeg påstå, at bare kærlighed og åndedræt kan forene os med det vi kalder Gud.

Mere behøves ikke.

Men selvfølgelig kan der være blokeringer der forhindrer vandet i at flyde frit og vi har brug for noget hjælp til healing og at få passagen åbnet.

Træk vejretVær


Bæredygtig kærlighed har selvkærligheden med

Bæredygtig kærlighed for os mennesker må ses som et tveægget sværd der balancer næstekærlighed og selvkærlighed i harmoni.

Det er som om kærlighedsbegrebet undergår en ny dimension i disse tider, hvor der skabes balance ved også at inddrage selvkærligheden.

At vægte selvkærligheden ligeså højt som næstekærligheden kan måske opfattes som et paradigmeskift i tidligere tiders spirituelle lejre, hvor man måske har set selvopofrelse, askese og måske ligefrem tendenser til selvfornægtelse som primære redskaber for at opnå hellighed eller som veje til at være velanset guds discipel på jord.

Min klare fornemmelse er dog, at det er en misforstået tilgang til hellighed, når vi nu engang er her på jord, med krop, materialer og lækkerier af forskellig slags.

Jeg kan ikke se pointen i at Gud har skabt alt det smukke her på jord, for at vi skal vende os om og sige nej tak jeg fornægter eller jeg vil hjem.

Tværtimod skal vi lære at værdsætte og være dybt taknemmelige for alt det fantastiske der er lige netop her på jord.

Kig op på stjernerne og mærk taknemmeligheden over at være lige her og nu på jord med alt det smukke og vigtige vi kan lære lige netop her!


Betragt kærligheden som et yin-yang symbol

Kærligheden som et hele er sammensat af to vigtige undergrene, hvoraf begge er lige nødvendige:

Selvkærlighed & næstekærlighed

Betragt kærligheden i sig selv som et samlet yin-yang tegn, hvor selve kærligheden er hele symbolet, selvkærligheden er yin-delen (den mørke) og næstekærligheden er yangdelen (den lyse).

 • Selvkærlighed er yin: feminin og sammentrækkende
 • Næstekærligheden er yang: maskulin og ekspanderende
 • Kærligheden samlet set er en harmonisk syntese af selvkærlighed og næstekærlighed.

Når du mestrer denne balance vibrerer du fra guddommelig kærlighed.

Kærlighed_Yin yang_magnus maimonide


Kærlighed som selvkærlighed

En effektiv måde at hæve jordens generelle kærlighedsvibration på, er ved at starte med selvkærligheden.

‘Kærlighedens valg’ er nemlig i høj grad også selvkærlighed.

Og det er måske her mange mennesker – også indenfor de spirituelle miljøer – trænger til selvreflektion, uddannelse og deraf et nyt udvidet perspektiv.

 • Jordforbindelse er f.eks. både bæredygtig omgang med jorden, men også nydelse af krop, æstetik og materialisme.
 • Balance er godt at mestre i balance af væren og gøren, men også balance på bankkontoen er essentiel.
 • Dit eget indre barn er ligeså vigtigt som dit eget kødelige barn eller din næstes
 • Kærlighed er mere bæredygtigt med godt fundament i selvkærlighed.
 • Janteloven skal skrottes i din indre retorik om dig selv.
 • Din intuition og visdom må gerne inspirere til guddommeligt arbejde, men også gerne lede dig i spa-bad eller til gakkede gangarter og hornbriller.
 • Gud er ligeså meget ånd og æterisk energi, som raffineret materialisme og lækkerhed.

Krig versus fred

Evolutionen ‘menneskehed’ på jord pulserer sammentrækkende og ekspanderende ligesom resten af foretagendet i kosmos og vi skal lære at forbinde os med den holistisk-kosmiske balance med moder jord i ascendenten.

 • Alt er godt og en del af et større spil.
 • Vi er kun som et sandkorn på en strand.
 • Helheden er aldrig hel uden delen.
 • En kæde er aldrig stærkere end det svageste led.
 • Vi er i samme båd.
 • Som milliarder af celler i vores krop, er vi som mennesker celler i en større organisme.

Så min kære ven og veninde på moder jord:

Istedet for at missionere eller brokke dig, så gå med Gandhi, Mandela og alle de andre smukke sjæle og:

 • Be change
 • Be Love
 • Vær den forandring du ønsker at se i verden

Kærligst
Magnus

PS
Hvis du vil have hjælp til øget selv- og næstekærlighed, så er du hjertens velkommen på klinikken

BOOK EN TID