skip to Main Content
Hypnoterapi

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en dybdegående og effektiv psykoterapeutisk variant af hypnose.

Hypnose har ca. 200 års udøvelse bag sig historisk set.

Hypnoterapi er en nyere terapiform, der blander hypnose og psykoterapi.

Denne terapiform kan for nogen virke mere effektivt, fordi den er mere indre oplevelsesorienteret end for eksempel almindelig samtaleterapi.

Med hypnoterapi vil du opleve at kunne komme hurtigere til din udfordrings kerne og få forløst følelser og svære oplevelser.

Der kommer mere og mere videnskabelig evidens på at hypnose og hypnoterapi er en brugbar og effektiv behandlingsform til visse typer lidelser.

 


Terapi via underbevidst viden og ressourcer

I hypnoterapien bevæger du dig fra det bevidste vågne sind, over i dit mere eller mindre underbevidste reservoir af viden.

I en behandling er du dog aldrig aldrig ‘helt væk’, betragt det mere som en afslappet tilstand, lidt som at dagdrømme.

Du vil opleve, at der kan skabes en større adgang til det som rumsterer i dig på et lidt dybere plan end ved almindelig samtale.

Det kan være viden og oplevelser som ligger lagret helt tilbage fra fosterstadiet.

I terapien bliver du hjulpet på et dybt plan, via en bred vifte af psykoterapeutiske metoder.

Mange oplever, at det som normalt tager en masse sessioner, med meget snak indenfor andre terapeutiske tilbud, kan gøres anderledes og mere oplevelsesorienteret med hypnoterapi.

Hypnoterapi kan være effektiv  hjælp til rigtig mange typer psykiske og psykosomatiske udfordringer.

BOOK EN TID

Hvad behandles med hypnoterapi?

Her på klinikken har jeg især brugt hypnoterapi som metode mod:

 • Stress
 • Traumer og svære oplevelser
 • Lavt selvværd
 • Psykosomatiske udfordringer
 • Forskellige former for frygt og angst herunder også fobier
 • Retning i livet, livstil, personlig udvikling
 • Men også meget andet …

FAQ  hypnoterapi

Hvad er forskellen på en hypnotisør og en hypnoterapeut?
I dag hænger de to titler oftest sammen som behandlingsform. Tidligere var hypnotisøren måske mere autoritær i sin behandling, hvor hypnoterapien og hypnoterapeuten i dag ofte er mere tilladende og åben for en slags ‘dialog’ via mange forskellige psykoterapeutiske redskaber. Jeg lægger mig selv helt klart mest op af titlen ‘hypnoterapeut’. Jeg er EU-certificeret hypnotisør og hypnoterapeut, uddannet via Institut For Avanceret Hypnose. Jeg har arbejdet med hypnoterapi siden 2014.

Hvordan foregår en behandling?
Oftest tager vi en gratis indledende samtale over telefonen. Herfra beslutter vi om det vil være mest hensigtsmæssigt at arbejde via hypnoterapi eller via metakognitiv terapi. I en session med hypnoterapi starter vi med en kort samtale. Herefter laver vi hypnoterapi, hvor du ligger på en briks (dette for at du kan slappe bedre af og dermed opnå et bedre resultat). Til slut tager vi igen en kort samtale og du får typisk øvelser med hjem.

Er der påvist evidens for, at hypnose virker?
Hypnose er nu blevet endnu mere anerkendt og har nu videnskab og evidens i ryggen. Evidens vil sige videnskabelig dokumentation for, at noget virker. Jonas Kristoffer Lindeløv er neuropsykolog på højeste forskningsmæssige universitetsniveau. I sit arbejde med hjerneskadede mennesker har han videnskabeligt påvist, at hypnose og hypnoterapi kan hæve disse menneskers intellektuelle niveau markant. Hans resultater er publiceret i det anerkendte neurovidenskabelige tidsskrift Brain.

Senest havde professor i psykologi Svend Brinkmann, i DR programmet ‘Brinkmanns briks’, besøg af Bobby Zachariae professor i psykologi ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital og leder af EPOS. Konklusionen i programmet var at hypnose virker. Også til mere end et kortvarigt rygestop eller vægttab.

Dermed ikke sagt, at der er dokumentation for, at hypnose kan kurere alt. Men blåstemplingen af faget og metoden fra vigtige autoriteter indenfor universiteter og meningsdannere er et vigtigt skridt på vejen. Det, som jeg selv længe har fornemmet og erfaret i mit arbejde med mange hundrede klienter siden 2014, understøttes nu af stadig mere forskning.

Er meditation og hypnose det samme?
Med hypnose får du ro på sindet ligesom i meditation. Jeg har arbejdet dybdegående med både meditation, Qi Gong og hypnose i mange år. Den hypnotiske tilstand er en afslappet, men fokuseret tilstand. Betragt hypnoterapien som effektiv terapi i en slags dyb meditativ tilstand. Hvis du søger indre ro (f.eks. mod stress), vil du opleve at få rigtig god hjælp her hos mig med hypnoterapi.

Kan én oplevelse fra tidligt i mit liv ligge til grund for alt det bøvl, jeg tumler med?
Ja. Der kan meget vel ligge en eller oftest flere svære oplevelser til grund for det, der udfordrer dig nu. Du kan have været udsat for svære oplevelser i din barndom, ungdom eller måske i voksenlivet. Og denne eller disse tidlige oplevelser har måske forgrenet sig og skabt endnu flere problemer i dit liv. Hos mange ligger disse oplevelser og rumsterer og styrer på et underbevidst plan. Som en lille snebold, der ruller fra barndommen og arbejder sig større … for i voksenlivet at ende i et større sneskred, der ikke kun går ud over dig selv, men måske også dine nære relationer som partner og børn. Det kan være klogt at blive bevidst om disse svære oplevelser og de mønstre de kan have skabt i dit liv og få hjælp til at de ikke behøver at styre dig ligeså meget længere.

Hvorfor kan hypnoterapi være mere effektivt end meget andet samtaleterapi?
Hypnoterapi arbejder videre på et dybere underbevidst plan i dig, end når du bare sidder og snakker i almindelig samtaleterapi. Med hypnoterapien når vi nogle niveauer dybere end du er vant til, og du vil højst sandsynligt meget bedre kunne mærke dig selv, din krop, din psyke, dit sind og dine følelser. På dette dybere niveau vil dine længsler, ønsker og drømme kunne “sættes bedre fast”, så du mere effektivt kan handle på dem i fremtiden.


En video fra 2022 om hvad hypnoterapi her på klinikken er:


En video fra 2022, hvor en deltager fra vores Familie Master Uddannelse fortæller, hvad en hypnoterapisession hos Magnus hjalp med:


Et lille portræt af klinikken fra 2018:

Hør en klient udtale som at gå fra stress og søvnløshed til klarhed og overskud:


Hvordan foregår en behandling eller et forløb her på klinikken?

En behandling her på klinikken, har fokus på dig som unikt menneske med unikke muligheder.

Jeg tilbyder dig effektiv hjælp via:

 • Metakognitiv terapi
 • Hypnoterapi
 • Psykoterapi
 • Samtaleterapi
 • Psyke-krop øvelser
 • Selvhypnose, meditation, åndedrætsøvelser og Qi Gong.

Vi vælger sammen de redskaber, der vil kunne hjælpe dig mest effektivt nu og her og fremadrettet.

Hypnoterapi og metakognitiv terapi er oftest de metoder vi tager udgangspunkt i.

Mange af mine klienter vælger et Effektiv Forandring VIP forløb.

OBS: Personer med tunge psykiske diagnoser og som er eller har været psykotiske, skizofrene og lignende behandles ikke i klinikken. Ligeledes tages ikke imod stof- eller alkoholpåvirkede klienter. Det er dit ansvar som klient, at oplyse mig om, hvad du har været igennem inden en session startes.

Du er altid hjertens velkommen til at ringe og få en kort afklarende snak om din udfordring inden booking: Tlf. 20866064

Du er hjerteligt velkommen til at booke en tid.

BOOK EN TID