skip to Main Content

Hypnoterapi

hypnoterapi

Hypnoterapi er en dybdegående og effektiv psykoterapeutisk variant af hypnose.

Betragt det som behandling og terapi med ekstra dybde og styrke.

Hypnose har ca. 200 års udøvelse bag sig historisk set.

Hypnoterapi er en nyere terapiform, der blander hypnose og psykoterapi.

Denne kombination synes at være mere effektiv, end mange andre psykologiske terapiformer.

Med hypnoterapi vil du opleve at komme meget hurtigt til udfordringens kerne, hvore hypnoterapeutisk/psykoterapetisk arbejde kan hjælpe dig effektivt videre.

Terapiformen virker både blid, dyb og effektiv i ét.


Terapi via underbevidst viden og ressourcer

I hypnose bevæger du dig fra det bevidste sind, over i det underbevidste og ubevidste sind.

Det har dog intet med show, trylleri eller mystik at gøre.

Du vil opleve, at der skabes adgang til dit sinds underbevidste og ubevidste reservoirer af viden.

Viden som ligger lagret helt tilbage fra fosterstadiet.

Mange oplever, at det som normalt tager en masse sessioner, med meget snak i sundhedssystemets psykologiske og psykiatriske tilbud, kan gøres anderledes og mere effektivt med hypnoterapi.

I næsten alle mine behandlinger med hypnoterapi, bruger jeg hypnosens styrke til at implementerer på et dybt plan.

Og omvendt i næsten alle mine behandlinger med hypnose, bruger jeg hypnoterapien som et vigtigt terapeutisk redskab.

Hypnose og hypnoterapi er nemlig et eminent makkerpar.

BOOK EN TID

hypnoterapi

Årsagsbehandling og strategier for fremtiden

Med hypnoterapi vil du opleve hurtigere indsigt i det, der ligger til grund for din udfordring, på et dybere plan.

Hypnoterapi er ofte årsagsbehandling, fremfor mere overfladisk og kortvirkende symptombehandling.

Med hypnoterapi bliver du hjælpet på et dybt plan, via en bred vifte af psykologiske og psykoterapeutiske metoder.

Jeg intergrerer også psykosomatiske tilgange og redskaber i mine behandlinger, da kroppen ofte skal med for at hjernen forstår og husker.

Da jeg både årsagsbehandler og lægger strategi for fremtiden, er succesraten for mine klienter meget høj.

Når du bliver hjulpet og får det bedre med dig selv vil det automatisk smitte af på dine omgivelser såsom erhverv, partner, børn og andre relationer.

Med hypnoterapi vil du opleve, at nå til kernen af din udfordring, da vi kontakter de underbevidste/ubevidste reservoirer af viden iboende i dig.

Hypnoterapi er effektiv  hjælp til rigtig mange typer psykiske og psykosomatiske udfordringer.


Behandling af din udfordring

Hypnoterapi er et effektivt, sundt og bæredygtigt alternativ, til tidens al for mange udskrivninger af diverse psykofarmaka.

Dermed ikke sagt at mennesker med ‘tunge’ diagnoser såsom skizofreni og paranoia skal kaste sig ud i hypnose og hypnoterapi.

Til disse typer tungere sindslidelser, anbefaler jeg, at fagfolk med specialkendskab bliver brugt.

Personer med tunge psykiske diagnoser, og som er eller har været psykotiske, skizofrene og lignende behandles ikke i klinikken.

Ligeledes tages ikke imod stof- eller alkoholpåvirkede klienter.

Følelsesneutraliserende medicin kan kraftigt hæmme den hypnotiske effekt og vil kunne blokere for en væsentlig hypnosedybde.

I princippet, kan du dog komme med alle slags udfordringer til behandling her på klinikken.

Jeg har en bred vifte af redskaber at hjælpe dig med, og forholder mig holistisk til sundhedsfremme.

Du kan læse meget mere her om, hvad hypnose er teoretisk og videnskabeligt. 

Jeg har efterhånden hjulpet rigtig mange videre, og jeg vil elske at hjælpe dig videre.


Ring, skriv eller book din tid online

Du er altid hjertens velkommen til at ringe tlf. 20866064 og få en kort snak om din udfordring, skrive til kontakt@magnusmaimonide.dk eller bare booke din tid online.

Jeg tilbyder også et ‘Effektiv Forandring VIP-forløb’ til dig, der vil grundigt videre med dig selv. Læs mere her.

Du er også velkommen til at læse mine klienters referencer om behandling her på klinikken.

Jeg anbefaler mine klienter, at downloade den gratis starthjælpspakke som fåes gratis ved tilmelding til mit nyhedsbrev.

Du er også meget velkommen til at læse lidt mere om hvem jeg er og min baggrund.

BOOK EN TID