skip to Main Content
Hypnoterapi

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en dybdegående og effektiv psykoterapeutisk variant af hypnose.

Betragt det som behandling og terapi med ekstra dybde og styrke.

Hypnose har ca. 200 års udøvelse bag sig historisk set.

Hypnoterapi er en nyere terapiform, der blander hypnose og psykoterapi.

Denne kombination synes at være mere effektiv, end mange andre psykologiske terapiformer.

Med hypnoterapi vil du opleve at komme meget hurtigt til udfordringens kerne, hvor hypnoterapeutisk/psykoterapetisk arbejde kan hjælpe dig effektivt videre.

Terapiformen virker både blid, dyb og effektiv i ét.


Terapi via underbevidst viden og ressourcer

I hypnose bevæger du dig fra det bevidste sind, over i det underbevidste og ubevidste sind.

Det har dog intet med show, trylleri eller mystik at gøre.

Du vil opleve, at der skabes adgang til dit sinds underbevidste og ubevidste reservoirer af viden.

Viden som ligger lagret helt tilbage fra fosterstadiet.

Mange oplever, at det som normalt tager en masse sessioner, med meget snak i sundhedssystemets psykologiske og psykiatriske tilbud, kan gøres anderledes og mere effektivt med hypnoterapi.

I næsten alle mine behandlinger med hypnoterapi, bruger jeg hypnosens styrke til at implementere på et dybt plan.

Og omvendt i næsten alle mine behandlinger med hypnose, bruger jeg hypnoterapien som et vigtigt terapeutisk redskab.

Hypnose og hypnoterapi er et eminent makkerpar.

BOOK EN TID

Årsagsbehandling og strategier for fremtiden

Med hypnoterapi vil du opleve hurtigere indsigt i det, der ligger til grund for din udfordring, på et dybere plan.

Hypnoterapi er ofte årsagsbehandling, fremfor mere overfladisk og kortvirkende symptombehandling.

Med hypnoterapi bliver du hjulpet på et dybt plan, via en bred vifte af psykologiske og psykoterapeutiske metoder.

Jeg integrerer også psykosomatiske tilgange og redskaber i mine behandlinger, da kroppen ofte skal med for at hjernen forstår og husker.

Da jeg både årsagsbehandler og lægger strategi for fremtiden, er succesraten for mine klienter meget høj.

Når du bliver hjulpet og får det bedre med dig selv vil det automatisk smitte af på dine omgivelser såsom erhverv, partner, børn og andre relationer.

Med hypnoterapi vil du opleve, at nå til kernen af din udfordring, da vi kontakter de underbevidste/ubevidste reservoirer af viden iboende i dig.

Hypnoterapi er effektiv  hjælp til rigtig mange typer psykiske og psykosomatiske udfordringer.


Hvad behandles med hypnoterapi?

Hypnoterapien er rigtig god til at behandle:

 • Angst
 • Stress
 • Traumer og svære oplevelser
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Dårlige vaner herunder kost, misbrug m.m.
 • Og meget andet

Rigtig ofte inkluderer jeg også metakognitiv terapi i et forløb her på klinikken.

Den metakognitive terapi er effektiv til at omstrukturere dit syn på dine tanker, følelser og adfærd. Hypnoterapien er effektiv til at transformere og heale på et underbevidst plan.

Du kan læse meget mere her om, hvad hypnose er teoretisk og videnskabeligt. 


FAQ  hypnoterapi

Hvad er forskellen på en hypnotisør og en hypnoterapeut?
I dag hænger de to titler oftest sammen som behandlingsform. Tidligere var hypnotisøren måske mere autoritær i sin behandling, hvor hypnoterapien og hypnoterapeuten i dag ofte er mere tilladende og åben for en slags ‘dialog’ via mange forskellige psykoterapeutiske redskaber. Jeg lægger mig selv helt klart mest op af titlen ‘hypnoterapeut’. Jeg er EU-certificeret hypnotisør og hypnoterapeut, uddannet via Institut For Avanceret Hypnose.

Hvad er forskellen på hypnoterapi og metakognitiv terapi?
Jeg benytter ofte både hypnoterapi og metakognitiv terapi i et behandlingsforløb. Hypnoterapien er særlig god til at forløse traumer og svære oplevelser fra fortiden. Metakognitiv terapi har meget mere fokus på nuet og på at justere og optimere på dit syn på dine tanker, dine følelser og din adfærd. Vi justerer på styringsmekanismerne bag det hele.


Kan alle hypnotiseres?

Ja! Alle kan hypnotiseres og få gavn af hypnose. Nogle er dog hurtigere til at gå dybt end andre. Dit hypnoseniveau kan altid trænes, og alle kan lære det. Det handler egentlig om tillid og motivation.

Kan hypnotisøren bare skrue på “en knap”, og så er den fixet?
Nej. Hypnose og hypnoterapi er et samarbejde mellem klient og terapeut. Som klient skal du have tillid til både behandling og behandler og være motiveret for et markant resultat. Mange oplever dog, at hypnose og hypnoterapi er mere effektivt end så meget andet samtaleterapi.

Hvordan foregår en behandling?
Først tager vi en samtale. Herfra beslutter vi om det vil være mest hensigtsmæssigt at arbejde via hypnose og hypnoterapi eller via metakognitiv terapi. Under hypnose og hypnoterapi, sidder du i en stol eller ligger på en briks. Ved metakognitiv terapi sidder du i en stol og der vil være på både samtale og praktiske øvelser. Vi afslutter med en samtale. Og du får typisk redskaber med hjem at arbejde videre med.


Er der påvist evidens for, at hypnose virker?

Ja. I Danmark er der senest påvist evidens på højeste forskningsniveau med markante resultater inden for arbejdet med at hjælpe hjerneskadede mennesker til at hæve deres IQ via hypnose og hypnoterapi. Disse resultater er publiceret i det anerkendte neurovidenskabelige tidsskrift Brain.

Er meditation og hypnose det samme?
Med hypnose får du ro på sindet ligesom i meditation. Jeg har arbejdet dybdegående med både meditation og hypnose i mange år. Den hypnotiske tilstand er bare en rolig fokuseret tilstand. Betragt hypnoterapien som effektiv terapi i en slags dyb meditativ tilstand. Hvis du søger indre ro, vil du opleve at få rigtig god hjælp her hos mig med hypnose og hypnoterapi. Jeg underviser også i meditationsteknikken ‘Maimonides Method’, forskellige åndedrætsøvelser samt Qi Gong.

Kan én oplevelse fra tidligt i mit liv ligge til grund for alt det bøvl, jeg tumler med?
Ja. Der kan meget vel ligge en eller flere negative oplevelser til grund for det, der udfordrer dig. Du kan have været udsat for en dårlig oplevelse i din barndom, ungdom eller måske i voksenlivet. Og denne eller disse tidlige oplevelser har måske forgrenet sig og skabt endnu flere problemer i dit liv. Hos mange ligger disse oplevelser og rumsterer og styrer på et underbevidst plan. Som en lille snebold, der ruller fra barndommen og arbejder sig større … for i voksenlivet at ende i et større sneskred, der ikke kun går ud over dig selv, men måske også i dine nære relationer. Ofte vil du opleve markante forbedringer ved at få bearbejdet denne tidlige oplevelse med hypnoterapi.


Virker det?

Ja! Jeg har haft mange hundrede klienter igennem årene, og rigtig mange af dem har opnået markante resultater og givet god feedback. Din største hindring for at opnå et godt resultat er nok frygt, kontrol og manglende motivation. Stadig mere videnskab viser, at hypnose virker. Senest i forbindelse med hjerneskader.

Hvorfor er hypnose og hypnoterapi mere effektiv end meget andet samtaleterapi?
Hypnose arbejder på et dybere underbevidst plan i dig, end når du bare sidder og snakker i almindelig samtaleterapi. Med hypnose når vi nogle niveauer dybere end du er vant til, og du vil højst sandsynligt meget bedre kunne mærke dig selv, din krop, din psyke, dit sind og dine følelser. På dette dybere niveau vil dine længsler, ønsker og drømme kunne “sættes bedre fast”, så du mere effektivt kan handle på dem i fremtiden.


Hvordan foregår en behandling her på klinikken?

En behandling her på klinikken, har fokus på dig som unikt menneske med unikke muligheder.

Jeg tilbyder dig effektiv hjælp via:

 • Hypnoterapi og hypnose
 • Metakognitiv terapi
 • Psykoterapi
 • Samtaleterapi
 • Psyke-krop øvelser
 • Selvhypnose, meditation, åndedrætsøvelser og Qi Gong.

Vi vælger sammen de redskaber, der vil kunne hjælpe dig mest effektivt nu og her og fremadrettet.

Hypnoterapi og metakognitiv terapi er oftest de metoder vi tager udgangspunkt i.

Mange af mine klienter vælger et Effektiv Forandring VIP forløb.

OBS: Personer med tunge psykiske diagnoser og som er eller har været psykotiske, skizofrene og lignende behandles ikke i klinikken. Ligeledes tages ikke imod stof- eller alkoholpåvirkede klienter. Det er dit ansvar som klient, at oplyse mig om, hvad du har været igennem inden en session startes.

Du er altid hjertens velkommen til at ringe og få en kort afklarende snak om din udfordring inden booking: Tlf. 20866064

Du er hjerteligt velkommen til at booke en tid.

BOOK EN TID