skip to Main Content

Hypnose

Hypnose

Hypnose løser din udfordring blidt og effektivt i ét.

Terapeutisk kombineret med hypnoterapi, vil du opleve en kraftfuld behandlingsform, der kan hjælpe dig med din udfordring.

Og du kan være helt tryg!

Behandlingsformen er både rolig og nænsom, men også meget dyb og fokuseret.

Nedenfor kan du læse meget mere om, hvad hypnose egentlig er for en størrelse.

BOOK EN TID

Hypnose og hypnoterapi nordsjælland

Hvad er hypnose?

Ja, hvad er egentlig hypnose for noget?

Grundlæggende set, er hypnose en afslappet tilstand, hvor du effektivt har mulighed for at blive inspireret, præget, forandret og udvikle dig som menneske, gennem din menneskelige plastiske hjerne.

Vores hjerne har udviklet sig fra kun at være en lillehjerne (cerebellum / reptil) til at addere mellemhjernen (diencephalon / limbisk) og til vores senest ankommende del af hjernen storhjernen (telencephalon / neocortex).

I en afslappet hypnotisk tilstand vil du opleve effektiv forandring via suggestioner og metaforer, forslag og billeder, som din underbevidsthed vil godtage og bruge fremadrettet,

Du vil også opleve, at vi går mere terapeutisk til værks med hypnoterapi, som grundlæggende set er et redskab til effektivt at bearbejde følelser, oplevelser og muligheder.

Hypnose som underholdende showform versus hypnose og hypnoterapi i terapeutisk form, er ligeså forskelligt som f.eks. jornalistik i et underholdende ugeblad versus journalistik i ansvarlig saglig form.

Hypnose har ca. 200 års udøvelse bag sig historisk set, og hypnoterapi er en nyere terapiform, der blander hypnose og psykoterapi.

Grundlæggende set og helt forenklet beskrevet, er der tale om en ændret bevidsthedstilstand, hvor øget indsigt og markant forandring er mulig.

Ret hurtigt vil du opleve at gå til kernen af din udfordring, da jeg kontakter dine underbevidste/ubevidste reservoirer af viden iboende i dig.

Udført ansvarligt, er denne terapiform, super effektiv og brugbar hjælp, til rigtig mange typer psykiske og psykosomatiske udfordringer.

Udført terapeutisk ansvarligt, er hypnose og hypnoterapi, et mere effektivt, sundt og bæredygtigt alternativ, til tidens al for mange udskrivninger af lykkepiller og medicin, generelt indenfor det traditionelle sundhedssystem.

Dermed ikke sagt at mennesker med ‘tunge’ diagnoser såsom skizofreni og paranoia skal kaste sig ud i hypnose og hypnoterapi.

Til disse typer tungere sindslidelser, anbefaler jeg at fagfolk med specialkendskab bliver brugt.

Personligt behandler jeg ikke folk med disse ”tunge” diagnoser.Hvad er hypnose ikke?

Nogle har en frygt for hypnose, på grund af mytedannelse fra useriøse medier, tegneserier eller lignende.

Al hypnose er i bund og grund selvhypnose, og det er derfor også klienten, dig selv, der er i fuld kontrol.

Selv om du er i hypnose, kan du altid og hurtigt, “vende tilbage” til dagsbevidsthed, hvis du vil det.

Det kan måske sidestilles med at dagdrømme.

Du er med andre ord ikke væk under hypnosen.

Hypnotisøren har heller ikke magten over dig, og du afslører ikke dine dybeste hemmeligheder, pinkoder eller kontooplysninger.

Du gør derfor heller aldrig noget, du ikke selv vil i hypnose.

Al hypnose foregår efter en nøje aftalt ‘kontrakt’ mellem klient og terapeut, og dette holder man sig inden for.

Brydes kontrakten, vil du som klient lynhurtigt, og af dig selv, opponere, og automatisk vende tilbage til dagsbevidsthed, og hypnosen er brudt.

Hypnose og hypnoterapi udført ansvarligt terapeutisk, er altså hverken:

 • Trylleri
 • Mystik
 • Farligt
 • Søvn
 • Bevidstløshed
 • Fusk

I hypnose kan du ikke komme til at gøre noget, du ikke selv ønsker.

Du kan altid rejse dig og gå din vej, hvis det er det det du ønsker.

Du kan være helt tryg!

Hypnose er et samarbejde, hvor du tillader dig selv at gå dybt og få hjælp.

BOOK EN TID

Teknisk og videnskabeligt set er hypnose følgende:

Teknisk og videnskabeligt set, kan jeg fortælle dig følgende om hypnose:

 • I hypnose bevæger du dig hjernebølge-frekventielt fra en dagsbevidst betatilstand over i en mere afslappet alfatilstand og går endnu dybere ind i den søvnlignende theta-tilstand. Lignende overgange kender du fra dagdrømmeri, meditation, indgang til søvn m.m. I hypnose er processen styret.
 • I hypnose kontakter vi den limbiske del af din hjerne, hvor du kan komme i kontakt med følelser og få disse bearbejdet hypnoterapeutisk.
 • I hypnose bevæger du dig fra det bevidste sind over i det underbevidste og ubevidste sind.
  Der skabes dermed adgang til dit sinds underbevidste og ubevidste reservoirer af viden som ligger lagret helt tilbage fra fosterstadiet.
 • I hypnose svækkes din kritiske sans, som hører hjemme i neocortex’ rationelle analytiske hjernedel. Din kritiske sans er ganske vist på nogle områder og i visse situationer meget brugbar at mestre. Men når viljen ikke skaber den forandring du ønsker, kan det være gunstigt at svække den kritiske sans for en stund, og dermed lettere implementere forslag til forbedringer i dit underbevidste sind.
 • I hypnose kan vi påvirke både det centrale- , perifere- og autonome nervesystem og dermed blandt andet påvirke den subjektive fornemmelse af smerte. Dette kan blandt andet bruges til operationer uden bedøvelse, hjælp til fødende kvinder m.m.
 • I hypnoterapi vil du opleve meget hurtigt at komme til udfordringens kerne og skabe grobund for hypnoterapeutisk/psykoterapetisk arbejde her. Mange oplever, at det som normalt tager en masse sessioner med neocotex-snak hos f.eks. en psykolog eller lignende kan gøres mere effektivt med hypnoterapi.
 • Groft skitseret siger man at 10 % af befolkningen er højt hypnotiserbare, 80 % er almindeligt hypnotiserbare og 10 % er lavt hypnotiserbare. I min optik kan selv de lavt hypnotiserbare sagtens trænes til at komme i den almindelige kategori, hvis de ønsker det.BOOK EN TID

Hypnose

FAQ hypnose og hypnoterapi

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om hypnose.

Kan alle hypnotiseres?
Ja!

I princippet og helt generelt kan alle hypnotiseres.

Nogle er dog mere/hurtigere modtagelige end andre.

Grundlæggende set, er frygt det eneste der kan reducere den hypnotiske tilstand.

Derfor skal klienten selvfølgelig være tryg ved terapeuten.

Alle kan dog få noget brugbart ud af en session, også selv om de frygter hypnose.

Jeg selv gør nemlig meget ud af at skabe tryghed og tillid, så behandlingen kan være i de mest behagelige og trygge rammer og dermed desto mere effektiv.

Herudover kan for mange forventninger om, hvordan det skal være at være i hypnose, også hæmme processen og dybden.

Derfor er det rigtig godt at kunne give sig hen, og være tryg og tillidsfuld i hypnoseprocessen, så vil dybden og det positive terapeutiske resultat hurtigere indtræde.

Jeg anbefaler dig klart, at lytte til min afslappende gratis lydfil fra nyhedsbrevstilmeldingen, inden din session.


Hvem eller hvad behandles ikke på klinikken?

Personer med tunge psykiske diagnoser og som er eller har været psykotiske, skizofrene og lignende behandles ikke i klinikken.

Ligeledes tages ikke imod stof- eller alkoholpåvirkede klienter.

Følelsesneutraliserende medicin kan kraftigt hæmme den hypnotiske effekt og vil kunne blokere for en væsentlig hypnosedybde.

I princippet kan du dog komme med alle slags udfordringer til behandling her på klinikken, da jeg har en bred vifte af redskaber at hjælpe dig med og forholder mig holistisk til sundhedsfremme.

Hvis du er i tvivl, så skriv eller ring altid hjertens gerne for en kort snak inden tidsbestilling.

Eller læs om hvad jeg behandler i menuen ovenfor.


Hvordan foregår en behandling?

Vi starter med en kort samtale.

Herefter laver vi det hypnotiske og hypnoterapeutiske arbejde.

Du sidder i en stol eller ligger på en briks efter behag.

Jeg anbefaler liggende behandling på briks, for at blive mere afslappet, gå dybere og dermed få et bedre resultat.

Til slut har vi en afsluttende samtale, og jeg giver dig redskaber med hjem.

Om du har brug for kun én, eller tre til fem sessioner, varierer fra klient til klient.

Rigtig ofte ved vi det mere klart, når du er færdig med din første session.

Du kan altid beslutte direkte efter din første session, om sessionen skal være en del af et klippekort med rabat.

Jeg tilbyder et ‘Effektiv Forandring VIP-forløb’ til dig, der vil grundigt videre med dig selv. Læs mere her.


Ring, skriv eller book din tid online

Du er altid hjertens velkommen til at ringe tlf. 20866064 og få en kort snak om din udfordring, skrive eller bare booke din tid online.

Jeg har efterhånden hjulpet rigtig mange videre, og jeg vil elske at hjælpe dig videre også.

Jeg anbefaler mine klienter, at downloade den gratis starthjælpspakke som fås gratis ved tilmelding til mit nyhedsbrev.

Du er også meget velkommen til at læse lidt mere om hvem jeg er og min baggrund.

BOOK EN TID