skip to Main Content
Glad Pige Danser

Hvem eller hvad er Gud

Jorden set i relation til kosmos er jo som bekendt, som et sandkorn på en strand.

En mikroskopisk del af en større helhed.

Og dette indlæg om Gud, er hverken missionerende, religion eller sandhed, men et forsøg på at forstå meningen med livet på jorden og tune mig ind på selve begrebet Gud.

Du kan lytte til lydfilen nedenfor, hvis du ikke gider læse så meget.

Hvem eller hvad er Gud? Lydfil om Gud på ca. 16 minutter af Magnus Maimonide


Hvem eller hvad er gud


Kan Gud dømme dig og dine gerninger?

Den gamle opfattelse af Gud er for mange – både bevidst og ubevidst – en tro på og ofte også en  latent frygt for, at der er en dømmende Gud hævet over os og jorden.

Firkantet opsat, en gud med langt skæg og tryllestav, der kan holde styr på godt og ondt, og som kan dømme dig og dine gerninger og drage dig til ansvar.

Denne adskillelse mellem Gud som magtfaktor, og dig som værende i Guds vold, giver i min optik hverken mening eller lykke.

Den fralægger dig i bund og grund ansvar.

At tro på Gud som dommer og mulig indgriber bunder dybest set i flugt fra eget ansvar og frygt for at træde i karakter selv.

Hvem eller hvad er gud


Du er gud!

Gud ikke adskilt fra dig eller noget som helst andet.

Helt sat på spidsen er min påstand at:

⇒ DU ER GUD ⇐

Du er en vigtig del eller brik af helheden Gud.

Gud er ikke over dig og du er ikke over Gud.

Du er som en celle eller en mikroskopisk brik i organismen Gud, og du har 100 % ansvar for at være en vital velfungerende del af helheden Gud.

Gud dømmer dig ikke og ansvaret er ej heller i Guds hænder.

Hvis du er sund, rask, fri, glædesfyldt, kærlig og fredelig, præger du helheden Gud til at blive sund, rask, fri, glædesfyldt, kærlig og fredelig.

Det du er, er Gud.

Du er en vigtig del af ‘Gud’ og du kan selv præge Gud og den totale kosmiske retning!

Se også Jorden eller vores galakse, som et større vitalt organ i organismen Gud, som er universet, universerne, altet.

Og ligesom, at et vitalt organ i dig, er livsvigtigt for din sundhed og eksistens, er du og dit liv, som en celle i et større vitalt organ, Jorden, et livsvigtig organ for organismen Gud eller altet.

Det store i det små.

Delen er lig helheden.

 

Hvem eller hvad er gud


Hvad sker der når vi dør her på Jorden?

Når vi dør fra vores krop på jorden lever vores ‘sjæl’ videre i altet, også kaldet Gud,

Efter “opladning og rådslagning” i kosmos kan vi vælge at reinkarnere her på jorden eller udforske og tage ansvar andre steder i kosmos.

Sammenlign igen med, hvad der sker med vores krop her på jorden for at forstå, hvad der sker med vores sjæl i kosmos.

Krop og sjæl går to forskellige veje, men er samme princip.

Vores krop bliver f.eks. begravet eller brændt, vi transformeres i en sammentrækkende opløsende impuls og indgår i et nyt kredsløb med mikrokosmos, flora og fauna på jorden.

Vores sjæl derimod, glider ud i kosmos og indgår der, i et nyt og større kredsløb med sjæle og energier i galaksen og eventuelt videre ud derfra.

I kosmos vælger sjælen selv, eventuelt i samråd med andre sjæle/energier, om den vil reinkarnere på jorden, blive i kosmos for at lære og agere der, eller tage videre til et helt andet sted for at lære og præge der.

Det som sker på jord, foregår også i kosmos, bare i andre former og værenstilstande.

Delen er lig helheden.

Det små i det store.

Det store i det små.

Hvem eller hvad er gud


Meningen med livet på Jorden?

Meningen med livet på jorden er, at være medskabende i delen jorden, som er en vigtig brik i helheden altet.

Meningen med livet på Jorden, har tidligere været præget af primært overlevelse. Vi kan snakke om en lang ekspanderende opbygningsfase af jorden, hvor overlevelse har været dominerende.

En maskulin energi.

Yang-energi om man vil.

Overvej hvor meget hele evolutionen her på jorden dybest set har handlet om overlevelse og naturlig selektiv udvikling af organismer.

Det er ikke menneskeheden, der har fejlet i deres måde at leve livet på. De har sådan set bare fulgt yang-impulsen for at udvikle jorden.

Hvem eller hvad er gud


Jorden i ubalance

Menneskeheden, som egentlig bare er en bunke sjæle med krop, der har valgt at lære og præge via liv på jorden, er sådan set bare indgået i den eksisterende agenda eller kodning for jorden og ageret ud fra de eksisterende vilkår og impulser som har været yang-ekspansion.

Men, hvis vi betragter Jorden som et vitalt organ eller en kropsdel i altet, må vi erkende at dele af organet eller kropsdelen er i ubalance.

Jorden har derfor brug meget mere yin-energi som er det feminine og sammentrækkende.

Derfor inkarnere nye typer sjæle med fokus på feminitet.

Derfor opfanges impulser fra kosmos om vigtigheden af Yin-energi for jorden.

Det nye paradigme for jorden er derfor ikke længere overlevelse og entydig ekspansion.

Den nye paradigme for at balancere jorden er derfor:

⇒ Yin-energi ⇐

 


Det nye paradigme er Yin

Yin energi er:

Feminitet

Sammentrækning

Selvkærlighed

Hvile

Nydelse

 

Meningen med livet er altså i nuværende jordiske fase, at være medskabende i denne impuls for at heale jorden som en vigtig organisme i kosmos.

Så spørg dig selv kære medskabende sjæl på jorden.

Hvordan kan du være mere Yin i din prægning af dig selv og jorden?

Når så Jorden er blevet Yin-balanceret, skal der igen leves harmonisk balanceret mellem Yin og Yang.

Yin og yang i balance er

Udvidelse og sammentrækning i balance er

Maskulinitet og feminitet i balance.

hvem-eller-hvad-er-gud

Det vil komme på Jorden og vi kan gøre det sammen og hver især.

Tillad dig selv at rumme og mestre begge aspekter.

Kærlig hilsen

Magnuss Asboerk Nuet Maimonide


PS Gud bad mig huske jer på dette: hvem-eller-hvad-er-gud


PPS

Du kan læse om regressionsterapi, LML sessioner og sjælerejser HER