skip to Main Content

Handelsbetingelser ved Magnus Maimonide

Ved handel på denne side (www.magnusmaimonide.dk), via Lightness People Institute (ejet af Magnuss Asbjoerk Nuet Maimonide) samt relaterede betalingssider (bla. Simplero.com) accepterer du nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem inden du handler.

Firma, adresse, cvr:
Alle kurser, produkter og sessioner på denne hjemmeside udgår fra:
Magnus Maimonide  (Ved Lightness People Institute  / Magnuss Asbjoerk Nuet Maimonide)
Dageløkkevej 64
3050 Humlebæk
Danmark
CVR-nr. 35623884
phone (+45) 2086 6064
mail: kontakt@magnusmaimonide.dk

Sessioner foregår i praksissen på ovenstående adresse eller andet sted efter aftale.

Booking af dag og tid:
Booking af en session foregår ved at kontakte Magnus Maimonide telefonisk, via den opgivne mailadresse eller via online bookingsystemet (terapeut boking). Herudfra vil klienten i samråd med Magnus Maimonide samtykke om dato og tid for den ønskede type session og for betalingsmetode. Der sendes bekræftelse ud på mail og sms.
Når sessionstiden er fastsat er den bindende. Klienten er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde på praksissens adresse.

Betaling:
Alle priser er angivet i DKK og inklusive 25 % moms.
Betaling finder sted via kontant afregning efter behandling. Mobilepay efter behandling. Der kan også udsendes faktura pr. mail med mulighed for online betaling eller bankoverførsel senest 8 dage efter behandling.
Det er ikke muligt at betale via dankort/visa på klinikken!

Visse forløb og produkter sælges og afregnes direkte via Simplero, hvor der kan betales med Visadankort m.m.

Der refunderes ikke penge efter gennemført betaling.

Betaler du i afdrag hæfter du for det samlede beløb, også selvom du vælger ikke at gennemføre et forløb.

Der gives ikke returret på download af lydfiler, e-bøger og lignende digitale produkter, såfremt der er klikket på linket, produktet er aktiveret eller der er lyttet til lydfiler eller kigget på e-produktet. Er der ikke klikket på linket, lyttet til lydfiler, kigget på e-produktet gives der 14 dages fortrydelsesret. Systemet registrerer al aktivitet ved køb af digitale produkter.

Bankoverførsel:
reg nr 3409
konto nr. 11398456

Klippekort

Klippekort & Effektiv Forandring VIP-forløb sessioner
Klippekort og Effektiv Forandring VIP-forløb sessioner skal bruges indenfor 2 år fra betalingsdato.
Der refunderes ikke penge for ubrugte klip/VIP-forløb sessioner.
Der refunderes ikke penge, hvis man vælger ikke at bruge x antal klip/VIP-forløb sessioner.
Klippekort/VIP-forløb sessioner er personlige og ikke mulige at dele med andre jo mindre en særaftale (f.eks erhvervsaftale eller lignende) er indgået med klinikken.

Ved Corona/Covid19 lockdown
Ved lockdown pga. corona/covid19 refunderes ikke penge for ubrugte klip/VIP-forløb sessioner. Sessionerne vil bestræbes afholdt efter lockdown er ophørt.

Firmaaftaler:
Firmaaftaler aftales individuelt og udstedes direkte fra Magnus Maimonide

Afbestilling:
Booking af sessioner er bindende. Klienten kan dog ændre sin tid i op til 24 timer inden aftalen. Efter påbegyndt og/eller endt session gives der ikke penge retur.

Såfremt klienten ikke fremmøder fysisk inden for sessionens første 15. minutter er Magnus Maimonide ikke forpligtet til at afholde sessionen og der vil blive udsendt en faktura på beløbet for den aftale behandling til betaling inden 8 dage.

Hvem behandler jeg ikke?
Jeg behandler IKKE klienter der har været eller er psykotiske.
Jeg behandler IKKE klienter der har været eller er skizofrene.
Jeg behandler IKKE klienter der er påvirkede af alkohol eller stoffer mens de er på klinikken.
Det er dit ansvar som klient, at oplyse mig om, hvad du har været igennem inden en session startes.
Al ansvar efter en behandling på klinikken pålægges klienten.

Erhvervsansvarsforsikring
Der er tegnet ervervsansvarsforsikring.

Refusion
I tilfælde af at Magnus Maimonide aflyser kurser eller behandling vil første løsning være at finde en ny dag/aftale som erstatning der modsvarer det aflyste. Alternativt vil der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel og Magnus Maimonide vil i sådan et tilfælde have brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Udløb/gyldighedsfrister:
Gavekort er personlige og skal bruges inden et år fra fakturadato.  Efter ophør af gyldighedsperioden på et år fra faktura- eller udstedelsesdato, kan gavekort ikke bruges mere.

Undtagelser:
Undtagelser for udløb og gyldighedsfrister træder i kraft i tilfælde af lukning, konkurs eller salg til 3. part.
Der tages forbehold for prisstigninger, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl

Copyright
Ophavsretten til teksterne og billederne på www.magnusmaimonide.dk tilhører Magnus Maimonide og må ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Dvs. at det ikke er tilladt at bruge materialet til egen personlig fortjeneste eller gengive materialet som værende af egen oprindelse.

Behandling af personoplysninger
Magnus Maimonide overdrager ikke informationer som navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden klientens samtykke.
I forhold til brug af cookies, læs websites privatlivspolitik.

Ansvar, lovvalg og værneting

Al henvendelse omkring klinikken og firmaet rettes til:

Magnus Maimonide (Ved Lightness People Institute / Magnuss Asbjoerk Nuet Maimonide)

Dageløkkevej 64

3050 Humlebæk

Danmark

CVR-nr. 35623884

phone (+45) 2086 6064

mail: kontakt@magnusmaimonide.dk

Magnus Maimonide er dækket af en Erhversansvarsforsikring.

Uoverensstemmelser mellem Magnus Maimonide og klienten skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

Magnus Maimonide har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Klinikken er privat og har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.