skip to Main Content
Din Barndom

Dit liv nu. Et ja eller et nej fra din barndom

Meget af det der er i dit liv lige nu, afspejler dybest set et ja eller et nej fra din barndom.

De gode resultater du har i dit liv, har hjemme i et barndommens ja.

De mere tunge resultater har hjemme i et nej.

Tænk nu på noget “skidt”, der er i dit liv lige nu.

Prøv engang.

Har du fundet noget … ?

Denne “dårlige” side af dig selv eller dit uønskede resultat i livet, har sandsynligvis tråde tilbage til et større eller mindre NEJ fra din barndom. 

Omvendt har de gode følelser og oplevelser fra din barndom givet dig grobund for at skabe positive resultater i dit liv.

Kig engang på det der er gået godt i dit liv nu eller tidligere. Dette gode resultat har ofte tråde tilbage til en ja-følelse fra din barndom. 

Nej’et der stadig spøger

Dit større eller mindre NEJ fra barndommen genspiller du stadig i dit voksne liv på mange planer.

Bevidst eller ubevidst.

Du skaber negative resultater i dit voksenliv ud fra de svære oplevelser og følelser fra barndommen, som du ikke har fået forløst dengang eller nu.

Alt hvad der føles nedtur i dit liv lige nu, er sandsynligvis skabt ud fra disse gamle oplevelser og følelser, der stadig rumsterer og styrer dig på et underbevidst plan.

Altså findes der et eller flere nej’er fra din barndom, der stadig spøger og præger dit liv og dine resultater.

Nej som drivkraft

For nogen kan de negative nej-følelser fra barndommen dog omvendt fungere som en slags benzin til at få skabt noget der umiddelbart synes godt.

F.eks. kan følelsen af: ‘Jeg er ikke god nok’ være en drivkraft til at klø på, skabe og manifestere i dit voksenliv, for at bevise dit værd til f.eks. far.

Problemet er bare, at nej-følelsen ofte bliver ved med at dominere inden i, selv efter at du har opnået stadig flere og større målsætninger.

Mange kunstnere som f.eks. musikere, forfattere og billedkunstnere m.fl. bruger bevidst og ubevidst deres barnsdoms nej’er som benzin til deres kunsts bål. Kunsten som ventil for latente ubearbejdede følelser.

Mange politikere skaber også politik ud fra deres barndoms nej’er. Her tænker jeg f.eks. på lovforslag og visioner for samfundet baseret på angst, frygt og mistillid. 

Terapeuter som mig selv og andre lignende optimeringsivrige typer, forsøger at vende barndommens nej’er til noget konstruktivt og bruger denne personlige erfaring og kontrastlæring til at forstå og hjælpe andre med øget empati og indlevelsesevne.

Kan et nej fra barndommen heales? 

Er løbet så kørt, hvis du har fået for mange negative prægninger tidligt?

Er du dømt til negative resultater resten af dit liv, hvis din rygsæk er fyldt med nej-følelser?

Ikke nødvendigvis. Øget bevidsthed og hjælp fra f.eks. terapi kan gøre en markant forskel for dig.

Det kan kræve en del arbejde og tålmodighed, at få bearbejdet et stort nej fra barndommen. Men det KAN bearbejdes og rummes f.eks. terapeutisk.

Det er ikke sikkert nej-følelsen forsvinder helt, men den kan tæmmes og reduceres markant. Med årene måske forsvinde helt. Sind og celler er plastiske størrelser.

For mange kan der ofte sidde et kim eller en snert tilbage fra et stort nej, selv efter effektiv terapi. En rest af et nej, som du skal lære at leve med og tæmme og vide især dukker op når du er presset og stresset.

Pres og stress er altså benzin på dit nej-bål.

To bolde at jonglere med.

Der er egentlig kun to bolde du skal jongelere med for at få “bugt” med din barndoms nej’er.

  • Den ene bold er, at få bearbejdet og rummet nej’erne (det skete, traumerne) fra dengang.
  • Den anden bold er, at lære at fokusere og dyrke dine ja’er. Både gamle og nye ja’er.

Begge bolde kan du gribe og lære at jonglere med via terapeutiske greb som hypnose og hypnoterapi, herunder meditation, åndedræt m.m.

Ja-hat og regression er farbare veje.

Visse grupperinger indenfor psykologien (måske snarere filosofien) har set sig sur på ja-hatten i selvudviklingsbranchen.

Visse grupperinger ser det heller ikke gunstigt at gå tilbage og arbejde for meget terapeutisk med det skete.

Jeg er hverken fortaler for virkelighedsflugt eller campering i traumer, men jeg plæderer klart for værdien af både regressionsterapi og ja-hat ud fra to enkle deviser og metoder:

  • Rumme det svære (både nu og i fortiden)
  • Fokusere på det gode (ja-hatten).

Konklusion

Meget af det der er i dit liv lige nu, afspejler dybest set et ja eller et nej fra din barndom.

Din barndoms nej’er, har skabt negative resultater i dit liv og er du som de fleste, genspiller du din barndoms nej’er i voksenlivet. Oftest ubevidst.

Nej’erne kan rummes og bearbejdes f.eks. terapeutisk og dermed reduceres

Nej’erne kan med øget bevidsthed bruges konstruktivt til at forstå og hjælpe dig selv og andre.

Dine to vigtige bolde du skal kunne jonglere med for at få det bedre:

Rumme det svære og fokusere på det gode.

Hvis du vil have hjælp til at rumme nej-hatten og løfte ja-hatten med bl.a. hypnose og hypnoterapi er du hjerteligt velkommen her på klinikken.

Du er også velkommen til at læse artiklen om hypnose med videnskaben i ryggen.

BOOK EN TID