skip to Main Content
Be Change

Den bedste opdragelse

Den bedste opdragelse starter med forældreopdragelse fremfor børneopdragelse.

Som forældre skal vi blive bedre til at “opdrage” os selv til at blive et lystårn, der er og lever den forandring, vi ønsker for vores børn fremfor et kontroltårn der dikterer nedad.

En bevidst forældre formår både at tage lederskab og guide sit barn, men i lige så høj grad at kunne være kærlig, rummende, anderkendende og give plads og frihed.

Lederskab skaber tryghed og faste rammer for dit barn. Anderkendelse af dit barns følelser og egne behov skaber frihed, glæde, selvværd og individualitet.

Det kræver høj bevidsthed og reduktion af stress og jag, som forældre, at kunne navigere i brugbart flow mellem disse to poler.

Lederskab og rummelighed.

Styring og frihed.

Mange gange er vi som forældre mest kompetente i den ene pol.

Eller vi ser det mere gammeldags familiemønster med at far bestemmer og styrer og mor rummer og trøster.

Hvis vi som forældre tager ansvar på at opdrage og udvikle os selv, til bevidste harmoniske lysende ledere i familien, vil dit barn have en god rollemodel at spejle sig i, samtidigt med at det får lov til at udvikle og udfolde sin egen smag, behov og vision.

Så lyser vi som forældre langt mere end vi kontrollerer og vi bliver den forandring vi ønsker i barnet.

Det er mit bud på den bedste opdragelse.


Ville du have dig selv som far eller mor?

Ville du have dig selv som far eller mor?

Første umiddelbare svar er nok tjaa, det er vel meget godt … oftest da … jeg er da meget god til det og det.

Og helt sikkert, det er vigtigt at fokusere på de gode sider.

Det er jo første skridt og meget bedre end at fokusere på de dårlige sider.

Næste skridt er så, at du bevidstgør dig selv om, og slipper de knap så gode sider af dig selv.

Problemet kan være, at vi som forældre kan have rigtig svært ved, dels at være bevidste om, dels at gøre noget ved disse sider af os selv.

De knap så gode sider af dig selv, bliver typisk aktiverede, når du er stresset og presset i hverdagslivet eller hamsterhjulet, som mange kalder hverdagen for.

Du kommer til at skælde ud, skændes med din partner, kører automatpilot i forhold til, hvad dit barn må eller ikke må, tjekker ustandseligt ind og ud af de sociale medier, dulmer med mad eller alkohol, mangler nærvær og overskud.

Det er klassiske symptomer på overbelastning og du er ikke alene!

Rigtig mange familier og forældrer havner alt for meget og ofte i dette hamsterhjul.

Og hvad var så egentlig meningen med at stifte familie og få børn?

Hvis vi ikke har tid, lyst eller nok overskud til at være sammen?

Er det den bedste opdragelse?


Den bedste opdragelse

Lystårnet

Den bedste opdragelse er derfor primært en opdragelse af dig selv som forældre, fremfor af dit barn.

Som forældre kan du forsøge at blive et lystårn, der mestrer at kigge dig selv i spejlet og er villig til selvudvikling.

Skridt for skridt optimere dig selv som forældre, til mere harmoni, balance, bevidsthed, nærvær, rummelighed og kærlighed.

Første skridt i børneopdragelsen af dine børn er altså , at du som forældre kigger dig selv i spejlet og bliver mere bevidst om, hvad du selv har fået med af dine egne forældre, skole, samfund m.m.

Herfra kan du forsøge at slippe det, du ikke vil give videre, og optimere på det du gerne vil give videre.

På den måde begynder du at åbne op for dig selv og lyse langt mere end du decideret opdrager.

Det gode billede herpå, er lystårnet fremfor kontroltårnet.

Så du viser vejen ved eget eksempel.

Det er den bedste opdragelse.

Du kan forsøge at face og slippe de dysfunktioner, du måske har opsamlet fra egen opvækst, skole og samfund.

Du kan forsøge skridt for skridt at komme mere i harmoni med dig selv.

Du kan skridt for skridt selv blive og være den forandring du ønsker at se i dit barn.


Dit barn skal ikke opdrages eller laves om

Et barn har egentlig bare brug for klare trygge rammer, nærvær og kærlighed, og det kan du nemmere give dit barn, hvis du selv er fyldt op med klarhed, nærvær og kærlighed.

Du skal faktisk faktisk slet ikke opdrage eller lave om på dit barn.

Faktisk kommer børn med de mest fantastiske kompetencer og tilgange til livet i form af leg, væren, mærke og udtrykke følelser og fantastisk energi, nysgerrighed og kropslighed.

Mange af disse kompetencer forstyrrer vi desværre ofte som forældre, ved at være mere lukkede og forudbestemte end åbne til vores børn.

Ofte kan vi faktisk udvikle os som forældre og mennesker, ved at lytte til barnets tilgang til sagen!

Den bedste opdragelse er altså også åbenhed.

Det er ikke laissez faire, men rummelighed og menneskelighed barn og forældre imellem.

Børneopdragelse skal ikke være laissez faire, hvor børnene får lov at bestemme alt selv uden forældrenes indblanden.

Laissez faire pædagogikken, som har været afprøvet især i 1970’erne, har vist sig ikke at skabe trygge nok rammer for børnene.

Så den totale frihed for børn, er ikke optimal opdragelse.

Vi kan derimod bruge aspekter fra laissez faire tilgangen, kombineret med bevidst anderkendende lederskab som forældre.


Som forældre har du lederrollen – men der skal være masser af frihed

Som forældre har du altid lederrollen i familien og det skal børnene kunne mærke.

Det giver nemlig tryghed for barnet at have en klar og nærværende forældre.

Og det giver også tryghed for børn med faste rammer og gentagelser.

Nogle ting er absolut ikke til debat mellem barn og forældre, fordi du som forældre ved bedre og skal tage styringen.

Det giver tryghed og er fornuftigt, og vi kan jo altid i en rolig stund forklare barnet, hvorfor der blev dikteret konsekvent fra oven.

Dit barn kan sagtens selv udvikle og definere egne kompetencer og smag i livet, og du kan derfor med fordel undgå at pådutte dit barn din egen smag.


Dit barn skal ikke realisere det du ikke opnåede

Du skal ikke styre dit barn efter det, som du måske aldrig selv opnåede!

Det er din egen vej der skal realiseres, ikke dit barns.

Det vil styrke dit barns selvstændighed, at du står stærkt i dig selv, men giver rigelig plads til dit barns egen smag og tilgang til livet.

Drop ambitionerne på dit barns vegne og grib friheden, åbenheden og nysgerrigheden på hvem mon dit barn er som individ?

Som forældre er du selvfølgelig leder i familien og skal kunne tage styringen og bestemme i en del situationer, men du skal ligeså meget kunne anderkende og lytte til dit barns behov, som kan være anderledes end din egen tilgang til verden.

Ved styring og bestemmelse er det ofte også super effektivt først at italesætte anderkendelse af barnets ønsker a la ” Jeg hører, at du ville elske at få is til aftensmad og kan forstå at du elsker is, men idag skal du altså spise grøntsager for det er sundere. Jeg hører at du virkelig elsker is“.

Det er anderkendelse og styring i samarbejde.


Både styring, lytning og rummelighed

Det er vigtigt at vi som harmoniske ledere i familien, både kan tage styring når kræves, men også lytte og rumme barnets måske anderledes tilgang til verden i andre situationer

Du skal både kunne bestemme og agere autoritet og også kunne lytte, rumme og gå i konstruktiv dialog med barnets behov, når barnets behov måske kolliderer med dine egne behov, meninger eller fastlagte vaner.

Hver ting til sin tid og nogle gange i samarbejde.

Dette bliver nemmere for dig, hvis  du selv søger at være i harmoni med dig selv.

Jo mere du rummer alle facetter af dig selv jo mere kan du rumme alle facetter af dit barn.

Første skridt er bevidstgørelse om hvem du er og hvad du vil.

At leve et harmonisk bevidst liv som forældre, kan kræve værdisætning, justeringer og prioriteringer både på det indre plan og i hverdagslogistikken.

Lad være med at være for hård ved dig selv, men gå vejen skridt for skridt.

Og husk også, at det er helt legalt at få hjælp til processen.


Den bedste opdragelse

Den mest enkle opskrift på den bedste opdragelse

Jo, den mest enkle opskrift på den perfekte opdragelse er altså, at man som forældre bliver et lystårn fremfor et kontroltårn.

At man som forældre selv er, eller bliver, den forandring, man ønsker at se i barnet.

Ønsker du f.eks. et glad og harmonisk barn, starter opdragelsen til glæde og harmoni med dig selv som forældre.

Hvis du som forældre er i underskud, sur og stresset kan du ikke lyse og være det gode eksempel som barnet kan kopiere.

Så ender du ofte i skældud, stress og jag i din opdragelse.

Et barn har primært brug for en klar, kærlig, nærværende og rummende forældre, der fungerer som lysende leder og bæredygtig rollemodel for projektet ‘familie’.

Vil man som forældre give sit barn den mest perfekte opdragelse, må man altså starte med at “opdrage” sig selv, til at kunne være klar, kærlig, nærværende og rummelig.

Det kan kræve dybdegående selvindsigt, øget bevidsthed og nok også justeringer i dagligdagslogistikkens ofte hamsterjulsprægede livsstil.

Sådan at du som forældre, så meget som muligt, bliver et mere harmonisk lystårn, der viser vejen ved eget eksempel.

Barnet vil herved navigere efter lyset i dig og efterligne det, fordi børn inspireres til udvikling og adfærd af deres omgivelser.

Lystårnsmodellen kræver hævet bevidsthed og villighed til selvudvikling som forældre, og det er absolut ikke altid at man som forældre kan leve op til dette i en travl hverdag.

Men forsøg at gå vejen skridt for skidt til at skabe et liv, hvor du som forældre har overskud til at lyse og rumme fremfor at kontrollere og stresse.

Metoden eller pædagogikken kan samles i en kort frase:

Be change – vær den forandring du ønsker i dit barn


Hvad kan du gøre nu og her

Tips til dig, der som forældre gerne vil skabe den bedste opdragelse for dine børn:

 • Lystårnet:
  Stop med at opdrage dine børn og start med at hæve din egen energi, så du bliver et lystårn.
 • Dine værdier:
  Definer de allervæsentligste værdier for dig og gå skridt for skridt i denne retning selv.
 • Mærk dig selv:
  Lær at mærke efter, hvad der gør dig glad og hvordan du kan integrere mere af dette i familielivet.
 • Dig tid skaber øget nærvær:
  Skab tid og rum til dig selv, hvor du kan lade op og hæve energien, så du kan være desto mere nærværende med dine børn og partner, når du er med dem.
 • Både leder og ven:
  Lær at blive bedre til både at kunne være ledende autoritet som skaber tryghed og faste rammer for dit barn og samtidig kunne anderkende og rumme dit barns egne følelser, ønsker og behov, så det får lov til at folde sin egen individualitet ud.
 • Pauser og søvn:
  Lær at holde flere nærende pauser og sørg for at få din søvn. Ofte skal dette logistikkes og koordineres og planlægges bedre i familien, så der skabes plads og rum til dette. Der skal være plads til alle i familien.
 • Din egen historie:
  Bliv bevidst om, hvad du har med i din psykosociale rygsæk. Hvad vil du føre videre og hvad skal ud af rygsækken?
 • Søg gerne hjælp til processen.

Den bedste opdragelse

Min egen familie på TV

For lidt over et år siden, sommeren 2016, var vores lille familie, Familien Maimonide, overvåget af kameraer 24/7 i en uges tid.

Vi havde, efter nøje overvejelse, sagt ja tak, til at deltage i en programrække ‘Den perfekte opdragelse?’, der var sat til at udkomme på landsdækkende TV i 2017.

Det krævede sådan set ikke mod, men var snarere et naturligt skridt for os for at, stå klart frem med hvem vi er og hvad vi gør så det måske kunne inpsirere andre til at definere sig selv.

Temaet var ‘den perfekte opdragelse?’ og vi skulle fremvise vores bud på den bedste opdragelse via levet liv som forældre med børn.

Udsendelsesrækken ‘Den perfekte opdragelse?’ bliver vist på TV2 i 2017 over seks programmer fra 21/8 kl. 20.50

Vi gik primært med i projektet, med henblik på at kunne inspirere ‘Familien Danmark’ til et mere harmonisk og bæredygtigt familieliv, ved at dele af vores egne erfaringer og tilgange til familielivet og livet generelt.

Da både min kone Rose og jeg selv arbejder professionelt med personlig udvikling og bæredygtighed på mange planer, synes vi det var interessant og vigtigt at stå frem med vores budskaber i en bredere offentlighed.


Ikke missioneren , men inspiration og deling

Med deltagelse i ‘Den perfekte opdragelse’ intenderede vi altså ikke missioneren, men bare inspiration og åben deling.

Når nogen står klart og tydeligt frem, kan vi bedre selv mærke og rykke på hvem vi selv er.

Vores vej og “metode” er ikke den rigtige for alle.

Det handler snarere om, at man som forældre bliver mere bevidst om hvem man er, og hvordan man, på godt og ondt, præger sine børn med den man er.

Mange gange foregår prægningen nemlig ubevidst, da vi som forældre ikke er helt klar over, hvad vi viderefører af dysfunktioner fra vores egen opvækst.

Vi genspiller ofte ubevidst den “dårlige” opdragelse vi selv fik som børn.

Den bevidste forældre tager det bedste fra skole, samfund og egen opvækst, og smider alt det dysfunktionelle i skraldebøtten.

Denne proces kan dog godt kræve lidt professionel hjælp.

Via indblik i vores tilgang til familieliv og “børneopdragelse” og sammenlignet med to andre kontrasterende familier, kommer du helt tæt på os ‘Familien Maimonide’ her i Dageløkke.

Du kan se de seks programmer på TV2, hver mandag fra den 21/8 kl. 20.50

Enjoy – hvis du kan se TV2!

Se trailer og omtale af programmet eller se programmerne på Tv2 eller via TV2 play

Læs en artikel og se klip fra vores interview far TV2’s GomorgenTV


Kunne du tænke dig at blive certificeret Familie Master?

Vi starter nyt hold hver efterår.

Læs meget mere her.


Har du og din partner brug for parterapi?

Læs meget mere her.


Vil du gerne udvikle dig selv på et personligt plan?

Så er du velkommen til at booke en session her på klinikken.

BOOK EN TID