skip to Main Content

Behandling af traumer og svære oplevelser

 

 

Behandling af traumer og svære oplevelser er et af klinikkens (beliggende i Nordsjælland) specialområder.

Alt hvad du har oplevet, helt tilbage fra fosterstadiet og frem til i dag, kan have påvirket dig.

Gode oplevelser har præget dig positivt og dårlige oplevelser kan have præget dig negativt.

Oftest er du stærkt præget hjemmefra, fra far og mor.

Men oplevelser fra skolen, din omgangskreds, din kultur og sågar globale hændelser, kan også have påvirket dig på godt og ondt.

Du har altid selv et valg for at skabe det liv du ønsker, men bevidsthed om din bagvedliggende prægning er vigtig.

Der kan være masser af gode ting fra din opvækst og fra dine forældre.

Men der kan også være negative ting, som du stadig kæmper med at slippe.

Hvis du har været udsat for traumer tidligt i dit liv, kan du sagtens være præget af det i dit voksenliv.

Du mærker at der er noget som bliver ved med “at spænde ben” for dig.

Du kan tidligt i dit liv have oplevet grænser der er blevet overskredet, eller haft oplevelser der har været svære at håndtere.

Måske du dengang var helt alene og ikke fik nogen form for hjælp.

Traumer er altså de mere tunge negative oplevelser, som stadig ligger i dig og rumsterer.

Hvis nu du bare var en computer kunne du trykke ‘delete’ og så var traumet forsvundet som affald i papirkurven.

Så enkelt er det desværre ikke altid med os mennesker.

Dine svære oplevelser kan ligge i dit system og styre dig på et underbevidst plan i dag.

Noget af det svære er du måske bevidst om.

Andet ligger så dybt og er måske fortrængt i dig, så du derfor ikke rigtig er bevidst om det.

Den gode nyhed er, at der er effektiv hjælp at hente med behandling her på klinikken.


Hvordan kommer traumer til udtryk i dit liv nu

Hvis du har været udsat for større eller mindre traumer i din opvækst eller senere i dit liv kan traumet komme til udtryk som:

 • Angst
 • Stress
 • Lavt selvværd
 • PTSD
 • Mental mistrivsel
 • Depression og svære følelser i voksenlivet
 • Handlemønstre der ødelægger dit personlige liv
 • Handlemønstre der ødelægger dit arbejdsliv
 • Handlemønstre der ødelægger dine forholdet til dine relationer: Partner, børn, venner m.m.
 • Psykosomatiske reaktioner på traumer
 • Og meget andet

Kan et traume eller en svær oplevelse heales?

Er løbet kørt, hvis du har fået for mange negative prægninger tidligt?

Er du dømt til negative resultater resten af dit liv, hvis din rygsæk er fyldt med nej-følelser?

Nej, ikke nødvendigvis.

Øget bevidsthed og hjælp fra f.eks. terapi kan gøre en markant forskel for dig.

Hvis du rummer, favner og får transformeret det der har været svært (traumet / traumerne), måske helt tilbage fra fostertilstanden og typisk i din barndom, ungdom eller måske voksendom, vil det være desto nemmere at tillade mere lykke og glæde i dit liv nu og her og fremadrettet.

Istedet for underbevidst at campere i traumet og lade det præge dine valg og fravalg, får du indsigt, healing og transformation og derved mere frit flow i forhold til mere lykke og glæde i dit liv nu og fremadrettet.

Det behøver ikke være hårdt, langvarigt og knoklende, at få bugt med dine bevidste eller underbevidste traumer og dermed koble dig på nye og mere brugbare tilgange til livet.

Øget bevidsthed, og det at kunne rumme og favne det svære, der typisk ligger og rumsterer på et underbevidst plan, skaber plads til nye typer valg og tilgange til dig selv og dit liv.

Hypnoterapien er eminent til at transformere og heale svære oplevelser fra fortiden.

Metakognitiv terapi er eminent til at omstrukturere dit syn på dine svære tanker, dine følelser og din adfærd.


Feedback på behandling af traumer og svære oplevelser

Læs her, hvad nogle af mine klienter har fået ud af behandling på klinikken i forhold til traumer og svære oplevelser:

L.L. fik hjælp til at slippe gamle traumer og følte sig befriet:

Sessioner med hypnoterapi hos Magnus (Maimonide) har for mig været en tryg og god oplevelse. Magnus guider på en meget blid og empatisk måde, således at det føles let at slappe helt af og gå dybere og dybere for bl.a. at finde frem til gamle uforløste traumer. Det har været en befriende oplevelse for mig at slippe disse traumer. Jeg kan varmt anbefale hypnoterapi hos Magnus
– L.L.

K.J. fik vendt belastet fortid og kan nu fokusere på en harmonisk fremtid:

Magnus er både meget sympatisk, begavet, fagligt dygtig og tillidsvækkende. Det gør det let, og trygt, som klient at give sig hen i hypnose og hypnoterapi. For min del har jeg fået vendt en del belastende sten der lå et godt stykke tilbage på livets vej og samtidig fået redskaber til at arbejde med en mere harmonisk fremtid. De varmeste anbefalinger herfra!

– K.J.

Sidsel fik indsigt og redskaber til at gå efter det liv hun ønsker:

Magnus har hjulpet mig i min udviklingsrejse. Han er kompetent og har sig selv med i rummet på en professionel måde. Det skaber tryghed og gør det nemt at overgive sig til terapien. Jeg har opnået vigtig indsigt og redskaber til at gå efter det liv, jeg ønsker. Tak!

– Sidsel

Læs mange flere referencer fra mine klienter her.


Sådan behandles dine traumer og svære oplevelser

En behandling her på klinikken, har fokus på dig som unikt menneske med unikke muligheder.

Behandling af traumer og svære oplevelser gribes individuelt, holistisk og tværfagligt an, og klinikken tilbyder dig effektiv hjælp via:

 • Metakognitiv terapi
 • Hypnoterapi
 • Hypnose
 • Psykoterapi
 • Samtaleterapi
 • Psyke-krop øvelser
 • Selvhypnose, meditation, åndedrætsøvelser og Qi Gong.

Vi vælger sammen de redskaber, der vil kunne hjælpe dig mest effektivt nu og her og fremadrettet.

Hypnoterapi og metakognitiv terapi er oftest de metoder vi tager udgangspunkt i.

Mange af mine klienter vælger et Effektiv Forandring VIP forløb.

OBS: Personer med tunge psykiske diagnoser og som er eller har været psykotiske, skizofrene og lignende behandles ikke i klinikken. Ligeledes tages ikke imod stof- eller alkoholpåvirkede klienter. Det er dit ansvar som klient, at oplyse mig om, hvad du har været igennem inden en session startes.

Du er altid hjertens velkommen til at ringe og få en kort afklarende snak om din udfordring inden booking:

Tlf. 20866064

Du er hjerteligt velkommen til at booke en tid.

BOOK EN TID