skip to Main Content

Behandling af stress Nordsjælland

Behandling af stress Nordsjælland

Behandling af stress Nordsjælland.

Her på klinikken får du effektiv hjælp mod din stress primært med metakognitiv terapi.

Med metakognitiv terapi årsagsforklarer vi din stress, som værende en overdreven opmærksomhed på egne tanker, følelser eller kropslige fornemmelser.

Stress som et resultat af et overdrevent indre fokus.

Nyere forskning viser også, at et ændret syn på din stress, blandt andet via evidensbaserede metakognitive teknikker, ofte kan gøre en ret stor forskel relativt hurtigt.

Er du stressramt vil du ofte bruge meget tid på f.eks. grublerier (fortiden), bekymringer (fremtiden), tjekkeadfærd,  trusselsmonitorering eller undgåelse og undertrykkelse.

Disse (ofte ubevidste) strategier reducerer din evne til at handle. Først når et sådant overdrevent indre fokus reduceres, kan du som stressramt overskue at koncentrere dig om det reelle problem og igangsætte den rette handling.

Med dette sagt er stress dog på ingen måde en entydig diagnose, men ofte individuelt forårsaget og præget.

Derfor kan andre psykoterapeutiske redskaber og metoder også inddrages i et stressforløb her på klinikken. Dette efter skøn og behov.

I nogle tilfælde vil det kræve en mere radikal livsstilsændring, at komme din stress til livs.

I andre tilfælde, kan du nøjes med mindre justeringer, for at du kan komme på rette kurs igen.

Stress kan både ramme fysisk og psykisk og typisk i kombination.

Stress vil typisk blive diagnosticeret som:

 • Akut stress
 • Belastning
 • Depression
 • Langvarig stress
 • Manglende overskud
 • Kortvarig stress
 • Krise
 • Overbelastning
 • Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD)
 • Sygefravær
 • Udbrændthed
 • Vedvarende anspændthed og ulyst
 • Kropslige symptomer
 • … og meget mere!

Klinikken har stress som specialområde og tilbyder dig effektiv hjælp primært via metakognitiv terapi.

Men også via:

 • Hypnoterapi
 • Psykoterapi
 • Psyke-krop øvelser
 • Samtaleterapi
 • Der kan også inddrages åndedrætsteknikker, meditation, Qi Gong m.m. på forskellig vis efter behov.

Vi sammensætter et unikt forløb der er tilpasset lige præcis dig, så du kan leve et liv med fornyet mening, overskud og styrke.

BOOK EN TID

Behandling af stress Nordsjælland / Feedback fra mine klienter relateret til stressbehandling

Læs her, hvad nogle af mine klienter har fået ud af behandling på klinikken i forhold til stressrelaterede udfordringer:

Claes fik hjælp til at gå fra stress og søvnløshed til klarhed og overskud:

Jeg kom til Magnus fordi jeg havde stress og kaos i mit liv […] En afklarethed. Både arbejdsmæssigt, privat og overfor børnene. Det var noget af det første jeg mærkede.

– Claes

Milena fik redskaber og en metode der hjælp hende med sin stress:

Jeg havde en vane med at stresse unødvendigt. Det medførte også at jeg bekymrede mig unødvendigt meget. Overtænkte. Grublede over ting som jeg ikke fik taget en beslutning på. Det var blevet en vane. Jeg kunne ikke se en vej ud af det. Det gjorde at jeg i en periode var enormt ked af det. Jeg følte mig trist og utilpas. Jeg savnede nogle redskaber og en metode der kunne hjælpe mig. Og det fandt jeg hos Magnus.

– Milena (Go’ morgen Danmark Tv2)

Maria fik hjælp til ikke at lade stressen bestemme over sit liv:

Jeg har døjet meget med arbejdsrelateret stress i mange år, hvilket påvirkede min nattesøvn. Gennem tiden har jeg talt med mange psykologer, hvor jeg bl.a. lærte at trække vejret dybt ned i maven, men der var ikke rigtigt noget der hjalp på min nattesøvn, og aben fulgte desværre med mig, da jeg skiftede job.  

I mine sessioner med Magnus oplevede jeg, at fra at være helt oppe i det røde felt, da jeg ankom, kunne Magnus få mig til at falde til ro på et split-sekund. Først der, gik det op for mig, hvor slemt det stod til, og jeg besluttede mig for, at stressen ikke skulle have lov til at bestemme over mit liv. 

Jeg kan varmt anbefale Magnus […] Min stress er nu reduceret og jeg sover bedre om natten

– Maria

Ulla fik reduceret sit forbrug af sovepiller:

Det går rigtig godt. Arbejder med det hele hver dag. Har kun brugt sovepiller 4 gange siden jeg var hos dig. Jeg ser det som helbredt inden 1 april. Tak.

– Ulla

M.R. fik bedre nattesøvn og øget livskvalitet:

Jeg kan kun give Magnus mine bedste anbefalinger. Han formår at skabe et terapeutisk rum, som er trygt og tillidsfuldt. Ved at skabe indsigt i egen tankemønstre og adfærd og give teknikker til indre ro, har han været med til at forbedre min nattesøvn og øge min livskvalitet

– M.R.

Læs mange flere referencer fra mine klienter her.

Hvis du vil have hjælp til din stress anbefaler klinikken et ‘Effektiv forandring VIP forløb‘.

BOOK EN TID

Begyndende stress

På den ”lille” skala kan stress vise sig ved, at du ikke kan sove om aftenen, eller ved begyndende tics omkring øjnene.

Det kan også være, når tankerne føles som en kontinuerlig karrusel, eller du føler, at der er begyndt at komme alt for mange bolde i luften, du ikke længere magter at jonglere med.

Det kan være vedvarende bekymringer og mangel på mening.

Det kan være tiltagende frygt og angst i dit liv, som hæmmer dig.

Det kan også være eskalerende frustrationer og følelsesmæssige “eksplosioner” overfor familie, børn, erhverv.

Det kan være eskalerende hudsygdomme, problemer med maven, åndenød, hovedpine, svimmelhed, dulmen med f.eks. mad, medicin, alkohol, stimulanser m.m.

Det kan være spændinger, blodtryk, hjerteproblemer, angst, meningsløshed, depression og meget andet.

Det kan også være at du egentlig synes, at du har sørget for at passe rimeligt godt på dig selv, og alligevel rammes du af stresssymptomer.

Der er en vej ud af stressen og der er effektiv hjælp at hente her på klinikken i Nordsjælland.

BOOK EN TID

Mere alvorlig stress

På den større skala, viser stress sig ved, at du i bogstaveligste forstand bliver lagt ned eller bliver skubbet “af banen” på anden vis.

Når du efter at have overhørt signalerne i alt for mange år – og visse tilfælde et helt liv – får en mere alvorlig knockout.

Så mærker du pludselig stressen på en meget direkte og fatal måde.

Det kan være alvorlig sygdom, hukommelsessvigt, handlingslammelse, svær depression og meget andet.

Det kan være at kroppen, sindet eller familien har rumsteret eller rusket i dig og viftet med det røde flag længe, mens du selv er kørt videre derudaf.

Der er en vej ud af stressen og der er effektiv hjælp at hente her på klinikken.

BOOK EN TID

Behandling af stress Nordsjælland

Stress er som allerede beskrevet kompliceret relateret til årsagsforklaring og til hvordan den giver sig til kende.

Jeg bruger et par forskellige psykoterapeutiske retninger for at komme hele vejen rundt om din stress.

Behandling af stress, gribes individuelt, holistisk og tværfagligt an, og klinikken tilbyder dig effektiv hjælp primært via:

 • Metakognitiv terapi
  Metakognitiv terapi hjælper dig ved at styrke dine metakognitioner. Din stress vil nemlig ofte blive forstærket af svækkede metakognitive styringsmekanismer. Disse mekanismer kan relativt nemt omstruktureres og du vil hurtigt mærke en positiv forandring.

Men også via:

 • Hypnoterapi
  Hypnoterapien kan reducere din stress ved at få forløst det i dig, der ligger på et dybere plan og støjer. Det kan være gamle oplevelser og mønstre som stadig præger dig.
 • Meditation og åndedrætsøvelser
  Meditation / mindfulness og åndedrætsøvelser bruges i stadig højere grad som gennemprøvede og effektive redskaber mod stress.

Vi vælger sammen de redskaber, der vil kunne hjælpe dig mest effektivt nu og her og fremadrettet.

Oftest starter vi med metakognitiv terapi.

Mange af mine klienter vælger et Effektiv Forandring VIP forløb.

OBS: Personer som er eller har været psykotiske, skizofrene og lignende behandles ikke i klinikken. Ligeledes tages ikke imod stof- eller alkoholpåvirkede klienter. Det er dit ansvar som klient, at oplyse mig om, hvad du har været igennem inden en session startes.

Du er altid hjertens velkommen til at ringe og få en kort afklarende snak om din udfordring inden booking: Tlf. 20866064

Du er også velkommen til at booke en tid her:

BOOK EN TID